Opština Raška, raspisala je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine u 2021. godini.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava koja se dodeljuju realizacijom ovog konkursa iznosi 4.000.000,00 dinara, koja su opredeljena Odlukom o budžetu opštine Raška za 2021. godinu.

Prijavite se! Negotin daje 20 miliona za unapređenje poljoprivrede na svojoj teritoriji!

Podnsilac zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška, koji ispunjava uslove navedene u konkursu ima pravo na dodelu podsticajnih sredstava u iznosu do 70 % od vrednosti odobrenih aktivnosti u okviru poslovnog plana , a najviše do 400.000,00 dinara.

Svrha dodele podsticajnih sredstva je stvaranje uslova za unapređenje i razvoj seoskog turizma i obezbeđenje kvalitetnih ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskim turističkim domaćinstvima na teritoriji opštine Raška, a samim tim i unapređenje ruralne-ekonomije i kvaliteta života na seoskom području.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje razvoja ruralnog turizma, za investicije koje se sprovode sa ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:

Šansa za poljoprivrednike! Plantaže konoplje kao izvor velikog prihoda!

Podsticaji za podršku investicijama za izgradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje objekata, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u seoskim turističkim domaćinstvima ili domaćoj radinosti.

Podsticaji za podršku investicijama za promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica i drugih promotivnih aktivnosti.

Podsticajna sredstva za razvoj seoskog turizma dodeljuju se kao namenska, bespovratna sredstva u vidu podsticaja na osnovu konkursa.

Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom imaju:

1. Fizička lica čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba ili apartman u domaćoj radinosti;
2. Fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
3. Preduzetnik.

Korisnik podsticajnih sredstava ima obavezu da obezbedi sufinansiranje odobrene mere u skladu sa odobrenim sredstvima i navedenim procentom za sufinansiranje iz poslovnog plana koji ne može biti manji od 30 %.

Država čula vapaj proizvođača krompira! Preduzima se ova zaštitna mera!

Rok za predaju zahteva za dodelu podsticajnih sredstava i prateće dokumentacije je 60 dana od dana objavljivanja konkursa .

Dodatne informacije zainteresovana lica mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Raška i kod članova komisije, radnim danima od 07:00 do 15:00 časova.

Kontakti: opštinska uprava: 036/736 224 i 036/736 244, članovi komisije: 064 817 2071, e-mail: turizam@raskaturizam.rs

Prethodni tekstŠansa za poljoprivrednike! Plantaže konoplje kao izvor velikog prihoda!
Sledeći tekstStočari i klaničari pretrpeli veliku štetu zbog korone! Država intervenisala da pomogne!