- Reklama -

Hoće li cikada koja napada malinu dovesti do njene propasti?

Tehnologija poljoprivredne proizvodnje napreduje i razvija se iz godine u godinu. Nove sorte voća i povrća selektuju se svakodnevno, a gajenje nekih biljaka omogućeno je na skoro svim mestima i podnebljima, čak i u uslovima koji su do nedavno bili nezamislivi.
Teoretski gledano ovo je zaista moguće, ali ovakva mogućnost krije i niz zamki za koje nismo spremni – ne znamo za njih unapred.
Poljoprivrednici često, želeći da zarade što više, svoju proizvodnju prilagođavaju tržištu. Kreću sa proizvodnjom onih voćnih vrsta za koje postoji velika potražnja, ali pri tome nemaju u vidu, da ne samo u Srbiji već i u drugim zemljama, određena podneblja daju odlične uslove za uzgoj određene voćne vrste, dok drugi tereni i rejoni su opet dobri za neke druge (koje ne uspevaju na prvim).
Koliko god da Vam ova rečenica deluje konfuzno, sastav zemljišta, mikroklimatski uslovi, prosečna količina padavina i određene ekspozicije terena su od ključne važnosti.
Zbog toga područje Arilja je idealno za malinu, koja je visoko kotirana u svetu, ali samo ako dolazi sa tog područja. Ja bih se sa ovim složio,međutim u praksi je slika nešto drugačija.

Vlasnici kapitala stečenog u drugim poslovima, sve više žele da ulažu u poljoprivredu  jer u njoj vide potencijal, kao i mogućnost za relativno brzo vraćanje uloženog novca.

Podižući zasade voća, vlasnici kapitala su poneseni iskustvima drugih, koji su nesumnjivo decenijama u ovom poslu, i odavno su proučili i prevazišli sve zamke ovakve proizvodnje u „ fabrici pod otvorenim nebom“ – što poljoprivreda nesumnjivo jeste!

Tek kada biljke krenu sa razvojem, javljaju se problemi u vidu bolesti i štetočina za koje najčešće nema leka.

Nastali problemi skoro nikoga ne zanimaju, pa uloženi novac, sav rad i trud pucaju kao mehur od sapunice.
Primer koji ilustruje ovakvu sliku je podignuti zasad maline na području Ripnja. Području koje je idealno za povrtarstsvo, neke sorte voća i stočarstvo. Malina se tu nije nikada gajila i, pored toga, što analiza zemljišta možda daje dobru osnovu – ukoliko ima optimalni sastav svih makro i mikroelemenata.

Šta se zapravo desilo sa malinom u Ripnju?

Na divljoj kupini decenijama se hrane cikade, vrsta Cycadetta montana, i do skoro kod nas nije bila ekonomski značajna štetočina.

Cikada, vrsta Cycadetta montana
Cikada, vrsta Cycadetta montana Foto: brusonline.com

Njena povećana prisutnost se registruje od 2012. godine na malini i kupini. Cikada polaže jaja u stablo koje preseca, pa ako dune vetar ono se slomi.

Cikada nanosi stetu malinjacima
Cikada polaže jaja u stablo koje preseca, pa ako dune vetar ono se slomi.

Ona je u području Ripnja prisutna godinama, ali nije pričinjavala štete jer gajene maline na većim parcelama nije bilo.

Na ovom području od skora se prvi put javlja i postavlja se pitanje kako da se suzbije.
Naime, cikada se javila sada kada je krenula berba, pa bilo kakvo tretiranje insekticidima ne dolazi u obzir.
Dakle, nakon polaganja jaja u stablo, larve cikade se pile i silaze u koren gde nastavljaju sa ishranom i razvićem, odakle izleće odrasla jedinka i opet se ciklus ponavlja.

Velike površine malinjaka i kupinjaka su napadnute i problem je već poprimio znake epidemije, a još uvek ih je nemoguće suzbiti.

Pojedini stručnjaci ( a nema ih mnogo), koji su se bavili ovom pojavom,  tvrde da uspešno suzbijanje ove štetočine nije moguće.
S obzirom na činjenicu da pored divlje kupine, kao glavnog domaćina, ženka polaže jaja i u druge biljne vrste, doleće i na malinu – podjednako je štetna i za malinu i za kupinu.
Odsecanje i uklanjanje grana sa položenim jajima i njihovo spaljivanje jeste osnovna mera za redukovanje brojnosti cikade.
Zemljište treba redovno obrađivati i ono mora biti bez korova, kako se larve ne bi skrivale između korovskih biljaka.
Na smanjenje brojnosti štetočine utiču i prirodni faktori, kao što je produženo hladno i kišovito vreme u vreme izletanja odraslih cikada.
Takođe, na brojnost štetočine, u manje značajnoj meri, utiču i prirodni neprijatelji poput sitnih ptica, kornjača itd. – ali ovo su svakako nedovoljne mere borbe.
Upoznavanje poljoprivrednika sa složenim suzbijanjem ove štetočine jeste prioritet u ovom momentu, jer se samo pravovremenom primenom pojedinih mera mogu se očekivati dobri rezultati.
Ovaj primer je ilustracija priče sa početka ovog teksta.
Dakle, nikome nije palo na pamet da razmisli da li je u redu da se ovde gaji malina baš zbog ove cikade koja je odjednom dobila obilje pogodnog mesta za ishranu i razviće.
Zbog toga, ukoliko planirate podizanje bilo kog zasada voća, raspitajte se na vreme da li je možda neko pre vas to isto uradio pa na kraju odustao. Proverite zbog čega!

Tekst priredio: Dip. inž. Goran Veljković