Proizvodnja peleta: kako da opstanete u tom poslu i napravite kvalitet?

676
0
SHARE
Proizvodnja peleta
Proizvodnja peleta Foto: astecinc.com

U Srbiji je sve više fabrika i samostalnih proizvođača peleta, a kao rezultat povećane potražnje za ovom vrstom čvrstog goriva. Grejanje na pelet je u poslednjih par godina postalo popularno, pre svega zbog svojih ekoloških i finansijskih prednosti.

Pelet se dobija tehnološkim procesom mlevenja, sušenja i presovanja drveta ili nekog drugog biomaterijala. Dakle, gotovo svaka vrsta biomase se može smatrati kao potencijalnom sirovinom za proizvodnju peleta. Međutim, dosadašnja iskustva proizvođača su pokazala da se najbolji  rezultati u proizvodnji peleta mogu postići sa sirovinom koja isključivo potiče od stabljike drveta.

Pelet od bukve budući da ima najveću energetsku vrednost (4200 kcal/kg) je najtraženiji. Da biste bili sigurni da ste kupili kvaltitetan pelet obratite pažnju na neke od sledećih stavki:

  • Preporučljivo je da kupujte pelete sa sertifikatom;
  • Kvalitetni peleti mirišu na drvo;
  • Kvalitetan pelet se pod pritiskom u ruci lomi (a ne puca);
  • U vreći i po samim peletima bi, po pravilu trebalo biti što manje prašine;

Takođe, ako potopite pelet u čaši vode (ukoliko je u pitanju kvalitetan pelet) voda će ostati bistra, pelet će se raspasti, a piljevina će biti vidljiva.

Drveni pelet se proizvodi od usitnjenog drveta. Proizvodnja peleta od samo jedne sirovine (drveta) je poprilično teška, tako da proizvođači češće kombinuju različite vrste drveća. Kako bi se drvo obrađivalo ono se prvo mora osušiti od vlage – njegova vlažnost se mora smanjiti na određeni procenat. Zatim, tako osušeno i usitnjeno drvo prolazi kroz peletirku.

Peletirka usitnjene delove drveta potiskuje u matricu. Pod ovim pritiskom i pod uticajem temperature oslobađa se lignin, i formira se pelet.  Lignin se može smatrati prirodnim vezivnim sredstvom koji drži drvene čestice unutar peleta zajedno.

Iako, iz našeg opisa sam proces proizvodnje peleta izgleda dosta jednostavno, u praksi nije baš tako. Ekipa emisije Bolja zemlja posetila je nakon 4 godine inženjera Dragoljuba Selenića, vrhunskog proizvođača peleta u opštini Koceljeva – Goločelo. Porodica Selenić, već nekoliko godina unazad se bavi preradom i obradom drveta, uspešno pakuje i prodaje pelet.

Ceo prilog iz emisije Bolja zemlja pogledajte na sledećem linku: