Departman za ratarstvo i povrtarstvo je jedan od depratmana na Poljoprivrednom fakultetu. Profesor doktor Đođre Krstić predstavio nam je dva smera koja ovaj departman nudi.

Prvi smer tiče se klasične poljoprivredne proizvodnje. Dakle, to je sama proizvodnja na njivi, gde se studenti obrazuju za inžinjere poljoprivrede i privrednu proizvodnju. Nakon završenog smera, studenti imaju širok spektar poslova kojima mogu da se bave.

Drugi smer bavi se proučavanjem organske poljoprivrede. Ovaj smer uglavnom upisuju ekološki osvećeni studenti koji imaju priliku da dobiju opšte obrazovanje o organskoj proizvodnji. Studenti na ovom smeru uče kako o zaštiti životne sredine, tako i o proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, koja je sve više priznata u svetu.

Prethodni tekstPorodična firma-prepreke i izazovi
Sledeći tekstAlternativni sistem čuvanja koka