Plastenicka proizvodnja
Mart pravo vreme za dezinfekciju zemljišta u zatvorenom prostoru Foto: growertechnicalsales.com
- Reklama -

Proizvodnja povrća i cveća u zatvorenom prostoru najzastupljenija je grana poljoprivrede kod nas. Bilo da se radi amaterski ili profesionalno, tek, ovakav vid proizvodnje nesumnjivo u značajnoj meri može da doprinese ako ne dobroj zaradi onda bar povećanju kućnog budžeta

Mart mesec je period kada se vrše intenzivne pripreme za proizvodnju rasada povrća u zatvorenom prostoru.

Proizvodnja rasada počinje izborom odgovarajuće sorte ili hibrida i pripremom odgovarajućeg supstrata kao podloge za setvu. Uspeh u proizvodnji rasada umnogome zavisi od uslova u kojima će se biljka razvijati.

Kao što je poznato plastenici su objekti za proizvodnju u kojima se proizvodnja mnogih kultura odvija u monokulturi, što ima za posledicu gomilanje biljnog materijala u kojima se nalaze infektiivni materijal mnogih štetnih organizama.

Gomilanje infektivnog materijala je često toliko da onemogućava uspešno gajenje mnogih kultura. Kako bi se izbegle negativne posledice monokulture u zatvorenom prostoru korisna i obavezna mera je dezinfekcija zemljišta.

Najčešće u našim uslovima dezinfekcija zemljišta obavlja se hemijskim sredstvima fumigantima ili kontaktnim fungicidima. Fumiganti su sredstva koja deluju svojim parama na parazite u zemljištu. Da bi zaštita useva bila efikasna pre primene hemijskih mera potrebno je ukloniti i uništiti biljne ostatke sa setvenog sloja.

Pod dezinfekcijom zemljišta podrazumeva se izlaganje zemljišta dejstvu fizičkih ili hemijskih činilaca u cilju uništavanja štetnih organizama koji se u njemu nalaze.

Dezinfekcija zemljišta vodenom parom zasniva se na delovanju visoke temperature na žive organizme. Nakon toga zemljište bi trebalo da odleži 10-15 dana kako bi se u njemu stabilizovali mikrobiološki procesi.

Dezinfekcija zemljišta hemijskim sredstvima vrši se fumigantima ili kontaktnim fungicidima. Fumiganti su sredstva koji deluju svojim parama na patogene u zemljištu.

Za efikasno delovanje fumiganata neophodno je prostor pripremiti. U neophodne uslove koje bi trebalo ispuniti za delovanja fumiganata spadaju: skupljanje i uništavanje biljnih ostataka, sitnjenje setvenog sloja, održavanje zemljišta u vlažnom stanju 15 dana pre dezinfekcije i temperatura zemljišta ne ispod 10 stepeni.

Među fumigantima koji su kod nas registrovani koristi se najčešće preparat Basamid granulat sa aktivnom materijom Dazomet.

Priprema zemljišta za dezinfekciju

Pre tretiranja pripremiti zemljište kao za setvu, ako je suvo, ovlažiti zemljište 60 – 70% vodnog kapaciteta, rasturiti granule preparata uniformno mašinski ili ručno, prekriti zemljište plastičnom folijom, držati folije 7 – 35 dana u zavisnosti od temperatura, posle ovog vremena, ukloniti plastičnu foliju, sačekti 2 – 3 dana i obraditi zemljište na dubini na kojoj je vršena inkorporacija preparata.

Takođe, obavezno izvršiti provetravanje objekata zemljišta u trajanju od 3-30 dana u zavisnosti od temperature zemljišta. Ako se dezinfekcija radi u staklari ili plastencima, oni moraju biti prazini jer je gas fitotoksičan za sve što se nalazi u zatvorenom prostoru.

Preparat se ravnomerno nanese po površini, izfrezira, zalije i zatvori plastenik. Preparat se u dodiru sa vodom pretvara u gas i uništava gljivice, insekte, seme korova i nematode. Zemljište bi trebalo pokriti folijom. Pre setve obavezno uraditi biotest klijavosti sa semenom salate.

Provera semena zelene salate?

Kao što je poznato seme salate je veoma sitno zato se preporučuje sledeći postupak provere, uzme se čačkalica koja na vrhu ima malo vlažne vate, na vatu se stavi malo semena i zabode u teglu u kojoj je uzet uzorak zemlje nakon tretmana sa Basamid gR.

Biotest se radi uporedo sa zemljom koja nije tretirana sa Basamid gR. Ukoliko seme klija u obe tegle, gas je oslobođen i zemljište je spremno za novi usev.Posle ovog postupka zemljište se ponovo isfrezira, a plastenik ostavi otvoren da se izvetri kako bi bi se radovi u njemu nastavili nesmetano. Na istoj površini preparati na bazi Dazometa se mogu primeniti svake treće godine. Pri rukovanju i primeni pesticida obavezno slediiti uputstvo za primenu preparata.