- Reklama -

Iako boljevački kraj nije karakterističan za proizvodnju meda postoje oni koji se porodično bave pčelarstvom.