Stručnjaci iz kompanije Bayer preporučuju kombinovana i efikasna rešenja za suzbijanje korova i prouzrokovača bolesti u strnim žitima.