- Reklama -
Slider

Premijum hrana se proizvodi od očišćenih žitarica (dakle manje mikotoksina), što smanjuje pojavu nejasnih zdravstvenih problema i pruža predvidljivu konstantnu plodnost.

Razvoj nazimica

Plodnost započinje rastom i razvojem nazimica. Nazimice se moraju osemenjivati između 250 do 270 dana, sa dostignutom težinom od 140 do 160 kg. Da bi se ovo kontrolisalo potrebno je utvrditi njihovu težinu i izmeriti debljinu masnoće.

Tokom perioda rasta nazimica važno je davati dovoljno kalcijuma i fosfora da bi se obezbedio njihov pravilan razvoj i snažne noge. Nastojimo da prirast bude 720 grama, počevši od telesne mase od 25 kg. U slučaju loše ishrane tokom razvoja, krmača će zaostajati što će rezultirati odlaganjem prvog estrusa. U slučaju prekomerne ishrane tokom razvoja, povećana je šansa da će krmača morati biti prerano izuzete iz reprodukcije ili da rezultati reprodukcije neće biti očekivani zbog masne degeneracije (vimena, jajnika).

Pravilna ovulacija

Nazimice se moraju prebaciti u prostor za parenje između 210 i 230 dana kako bi se mogle naviknuti na pojedinačne obore. Da bi se postigli pozitivni rezultati plodnosti, mora se registrovati spremnost nazimice za parenje. Ovo omogućava da nazimica poveća unos premijum hrane na 3,2 kg, 7 do 10 dana pre ciljanog vremena osemenjavanja.

Zalučenje

Za krmače je potrebno da zalučenje prođe dobro. Poželjno je da ove krmače tokom laktacije izgube više od 4 mm. Da bi se to postiglo, krmače moraju da konzumiraju najmanje 170 NEv (energetska vrednost) tokom perioda laktacije (5 dana u čekalištu i do 25 dana do zalučenja). To se može postići korišćenjem De Heus premijum hrane za svinje. Ova premijum hrana sadrži čiste žitarica, dodatne Omega 3 masne kiseline, mikroelemente i vitamine, ukusnije sirovine, njihov konstantan sastav, specifična sirova vlakna i veću dostupnost kalcijuma i fosfora. Da bi postigli maksimalnu ovulaciju, krmače koje su zalučene moraju primati ad libitum hranu već od prvog dana.

Koja hrana u kojoj fazi?

Nakon osemenjavanja važno je da krmače tokom prvih 40 dana dobiju dovoljno hrane za svoj oporavak i za pravilnu implantaciju embriona. Poslednjih 30 dana su važni za postizanje dobre težine na rođenju i vitalnost prasadi. U ovu svrhu mogu se koristiti posebne smeše za gestaciju. Pored čistih žitarica (bez toksina), ova hrana sadrži i omega 3 masne kiseline, dodatne mikroelemente i vitamine.

Naravno, mnogi drugi faktori takođe utiču na plodnost krmače; međutim, ishrana je ključna. De Heus premijum hrana za svinje koristiti se za postizanje optimalnih rezultata. Pitajte De Heus savetnika za ishranu koje smeše su dostupne u našem regionu.

 Premijum hrana za krmače

Sva De Heus hrana za krmače napravljena je korišćenjem čistih zrna i sa gore navedenim dodacima, prilagodjenim za različite faze. Sva ova prilagođavanja omogućavaju predvidiv rezultat, visok unos hrane, zdravlje creva, maksimalnu otpornost, dobru plodnost i dug životni vek krmače.

Ako su ovi nutritivni sastojci u pravom odnosu i ako se odgovarajuća hrana primeni u pravo vreme, to znači da su već učinjeni prvi koraci u postizanju dobrih predvidljivih rezultata plodnosti.

Ako želite više da saznate na ovu temu, kontaktirajte nekog od De Heus savetnika.

Slider