foto: Pixabay
foto: Pixabay
- Reklama -

Ministarstvo poljoprivrede i ove godine u saradnji sa poslovnim bankama nastavlja sprovođenje programa subvencionisanih kredita namenjenih poljoprivrednicima, prenosi Agroklub. Poljoprivrednici mogu da predaju zahtev za ovu vrsta podsticaja koja omogućava subvencionisanje dela kamate na kredit do 1. novembra.

Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za kreditnu podršku poljoprivrednicima u 2019. godini opredeljeno je 600 miliona dinara.

Krediti koji su dostupni poljoprivrednicima namenjeni su za razvoj stočarstva, koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja – tu spada nabavka kvalitetnih priplodnih junica, priplodnih krava starosti do pet godina, teladi i junadi za tov, priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu, jagnjadi za tov do 20kg, priplodnih grla u svinjarstvu, jednodnevnih pilića za tov, rojeva pčela i nabavka riblje mlađi. Takođe, i za razvoj voćarstva, vinogradarstva, ratarstva, povrtarstva i cvećarstva, što obuhvata nabavku semena, sadnog materijala, mineralnog i organskog đubriva kao i sredstava za zaštitu, zatim investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju, nabavka hrane za životinje (smeše, premiski i hraniva), investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj proizvodnji.

Prema rečima savetodavca za agroekonomiju iz lozničke Poljoprivredne stručne savetodavne službe Živka Stefanovića, krediti čiji je rok otplate od jedne do tri godine sa grejs periodom od godinu dana ili od tri do pet godina, odobravaju i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstavljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu.

“Fiksna kamata u tom slučaju iznosi tri odsto na godišnjem nivou, odnosno jedan odsto za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ali i za lica koja su navršila najviše 40 godina života u tekućoj godini, kao i žene nosioci porodičnog gazdinstva,” precizirao je Stefanović za Agroklub.

Još jedna povoljnost ovih kredita izdvaja i to da se ne koriste novčani depoziti kao sredstvo obezbeđenja kredita, a da se on može i prevremeno otplatiti, bez prava na nadoknadu troškova privremene otplate kredita.

Maksimalni iznos sredstava na koji u toku godine porodična poljoprivredna gazdinstva i preduzetnici mogu da ostvare pravo je šest miliona dinara, dok pravna lica i zadruge ovom merom podrške mogu dobiti maksimlano 18 miliona dinara.

Resorno ministarstvo preuzima obavezu da plati deo kamate bankama, a pravo na kreditnu podršku se ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva za odobrenje kreditne podrške poslovnoj banci koja je sa Ministarstvom poljoprivrede zaključila ugovor.

Izvor: Agroklub

J.E.

Prethodni tekstKAO NEKAD: Velika porodica na okupu!
Sledeći tekstNa poljima Jagodine TOALETI i TUŠ KABINE!