Pravilnik za mleko i mlekare
foto: shutterstock.com
- Reklama -

Farma muznih krava je organizovana celina za uspešan odgoj životinja. Organizovanje farme podrazumeva zadovoljenje zahteva krava u duhu dobre poljoprivredne prakse.

Treba imati na umu da će krave veliki deo svog životnog veka provesti na farmi, te da su dobro postavljeni temelji u organizaciji proizvodnje put ka uspehu.

Dugo skladištenje jabuka! Uradite odmah ovo da im produžite svežinu!

Stočartvo je veoma zahtevan posao, ali može biti i veoma isplativ. Kao i u svakom poslu, tako i u
stočarstvu, potrebno je planiranje i naravno resursi.

Za početak najidealnije bi bilo da farmer ima sopstveno zemljište, po mogućstvu na kome su dostupni voda i struja, određeni objekti. Ovim su značajno smanjeni troškovi na startu organizacije proizvodnje.

Naravno, zemljište treba da ispunjava određene uslove: da ude zadovoljavajućeg kvaliteta i veličine i da bude okruženo putnom infrastrukturom.

Objekti na farmi muznih krava

Glavni objekti na farmama ukoliko želite da gajite goveda – muzne krave su štale.

Veličina objekta će zavisiti od planiranog broja grla.

Štale moraju imati dovoljno svetlosti, svežeg vazduha, adekvatnu temperaturu, odgovarajuću vlažnost vazduha, dovoljno prostrane i suve prostore za ležanje, sistem za lako odstranjivanje đubreta, prostor gde će se dostavljati hrana.

Potrebno je napraviti štalu bez tavanice, visine na najnižem delu 2,5 metra, a na najvišem 4 metra.

Ulaz u objekat mora biti dovoljno širok da tratkor i miks prikolica mogu da se kreću bez teškoća.

Hodnik za hranjene mora biti u srednjem delu, slobodan, kako bi se hrana koja ispadne iz jasli na najlakši mogući način vratila.

Veoma je važno da krave imaju uvek dovoljno sveže i čiste vode za napoj. Kao dobar način izgradnje objekata se pokazao i poluotvoreni sistem. To podrazumeva da je jedna cela strana objekta otvorena, a koju zimi zatvaramo balama sena.

Ovaj sistem se pokazao kao dobar, jer krave vole što prirodnije uslove. Tada su zdravije i dugovečnije. Ovakav način gradnje štale omogućava uštedu domaćinu.

Na farmi je potrebno obezbediti i pomoćne objekte za odlaganje stočne hrane, opremu i
mehanizaciju, kao i ostave za skladištenje i preradu mleka, čuvanje mlečnih proizvoda i dr.

Oprema

Oprema potrebna za farmu muznih krava je oprema za hranjenje, vodu i održavanje higijene, oprema za mužu, čuvanje i preradu mleka. Podjednako važna je i ostala mehanizacija za pripremu i proizvodnju stočne hrane.

Raška bespovrano daje 4.000.000 dinara za razvoj seoskog turizma! Evo kako da se prijavite!

 

Farma muznih krava uz odgovarajuću rasu

Izabrati odgovarajuću rasu

Dve rase mlečnih krava odgovaraju potrebama proizvođača mleka. To su holštajn-frizijska i simentalska rasa.

Holštajn-frizijska rasa

Ovo je vodeća mlečna rasa u svetu. Prozvodni kapacitet je između 8.000 i 10.000 litara mleka godišnje. Ukoliko su uslovi odgoja povoljni i klima toplija mogu davati i veću količinu mleka u toku godine.

Podrazumeva se dobra nega, povoljan smeštaj i kvalitetna hrana,. Ukoliko nemaju optimalne uslove podložnije su bolestima, a mogu biti i neplodne.

Snažne su konstitucije. Težina mlade krave je oko 650 kg, a odrasle životinje oko 750 kg. Imaju dobro razvijeno vime, a kod 95 % krava je u obliku posude.

Simentalska rasa

Ova rasa pripada grupi goveda kombinovanih proizvodnih svojstava, što znači da se podjednako
mogu gajiti i za proizvodnju mesa i za proizvodnju mleka. Najzastupljenija je rasa goveda u Srbiji.

Ima odličan genetski potencijal za unapređenje kombinovanh osobina. Spada u krupnije rase goveda.

Poseduju odlične sposobnosti aklimatizacije, te je s toga rasprostranjena svuda po svetu.

Proizvodni kapacitet je do 8.000 litara mleka godišnje.

Težina krava je od 550 kg do 750 kg, a visina grebena od 125 cm do 150 cm.

Tovne sposobnosti su visoke, dnevni prirast u tovu mlade junadi je do 450 kg, meso je veoma dobrog kvaliteta.