Uljana repica
Uljana repica
- Reklama -

Poslednjih godina prisutnost uljane repice kao ozime kulture je sve veća, a tehnologija same proizvodnje je i dalje nepoznanica među velikim brojem proizvođača. Što se tiče same proizvodnje uljane repice počevši od setve pa do berbe svaki segment je podjednako bitan. Bitno je napomenuti da uljana repica pripada kulturama koja sama po sebi ne ostavlja prostor u obradi zemljišta, za grešku.

Prilikom obrade zemljišta jako je bitno povesti računa o vlažnosti zemljišta kako bi se sprečio suvišni gubitak vode iz zemljišta te se zbog toga kao mera pripreme zemljišta za setvu uljane repice preporučuje oranje na dubini 25-35cm. Prednosti navedene agrotehničke mere su: zaoravanje žetvenih ostataka dublje u zemljište, smanjivanje populacije korova i stvaranje rastresitog sloja zemljišta u kojem će se nalaziti koren uljane repice. Iz iskustva se pokazalo da setvu uljane repice treba obaviti pre najavljenih kiša kako bi imali ujednačenije nicanje useva, prethodno povaljati zemljište kako bi se svo seme prilikom setve našlo na optimalnoj dubini. Nakon završene setve potrebno je ponovo povaljati zemljište.

Kada je reč o zaštiti useva uljane repice na jesen pre svega je neophodno rešiti problem prisustva buvača koji može znatno redukovati broj biljaka na njivama. U tu svrhu kompanija Chemical Agrosava preporučuje preparat SAVANUR EC u količini 1l/ha ili preparat PLURES 0,3 – 0,5 l/ha. Kada su korovske biljake u pitanju u cilju njihovog suzbijanja kompanija Chemical Agrosava preporučuje upotrebu preparata FLUPISOR u količini 1l/ha kod pojave samonikle pšenice, ovsa i ječma, a u slučaju pojave širokolisnih korova primenu preparata TIPOFEN 300 u količini 0,2-0,3 l/ha kada je uljana repica u fazi 2 lista do 15 cm visine.

U jesenjem periodu za suzbiljanje prouzrokovača bolesti crne pegavosti uljane repice i suve truleži preporuka je primeniti fungicid CARAMBA EC. Navedeni fungicid pored toga što čisti usev od bolesti on i redukuje porast same biljke u korist rasta korenovog sistema i formiranja veće količine šečera u meristemskom čvoru. Sve ovo utiče na bolje prezimljavanje useva i dobijanje zdrave biljke u proleće. Može se mešati sa insekticidima za suzbijanje štetnih insekata ( SAVANUR EC i PLURES ).

 

Dipl. inž. polj. Ivan Milojević