- Reklama -

Tri veoma važna elementa za pravilan rast i razvoj biljaka su azot (N) , fosfor ( P ) i kalijum ( K ). I oni se mahom i dodaju u vidu NPK đubriva koja se u  obliku granula ili drugog oblika rasturaju po zemljištu gde je veoma važno da ih biljke i usvoje. Zbog toga je korisno da se pre svake setve ili sadnje uradi analiza zemljišta na osnovu koje  će se doneti tačan proračun kog elementa u kojoj meri nedostaje pa će se u zavisnosti od toga dodati onaj element u većem ili manjem %.

Najvažniji element u razvoju biljaka je azot ( N) koji učestvuje u građi proteina i igra važnu ulogu u rastu. Azot je strukturni deo hlorofila i njegov nedstatak se ispoljava u vidu žućenja listova tj. hloroze.

Fosfor ( P ) je takođe veoma važan za rast biljaka i pokretan je u biljci. On je strukturalni deo kompnenata bitnih za život i utiče na rast korena i ubrzvanaje zrenja.

Njegov nedostatak biljka ispoljava najčešće pojavom crvenila u početku vegetacije kada je hladnije vreme ili  kod ozimih žita u jesen. Dakle crvenilo listova je tipičan simptom nedostatka fosfora.

UVOZ UNIŠTAVA SRPSKU POLJOPRIVREDU!? (VIDEO)

 

Kalijum ( K) je značajan u fiziologiji biljaka. Uključen je u usvajanju vode iz zemljišta i važan je za njen transport kroz biljku.

Nedostatak kalijuma na biljci se manifestuje u vidu nekroze i hloroze na ivicama donjeg lišća. Jedan od simptoma je i nagli porast plodova paprike, bobica grožđa i paradajza, kada dolazi do naglog povlačenja klaijuma u plodove/bobice pa samim tim i pojave simptoma na donjem lišću.

Ovo su osnovni simptomi nedostataka tri najznačajnija elemenata kojji se lako mogu izlečiti dodatkom odgovarajućeg hraniva u onom procentu koji će omogućiti da dođe do nestanka simptoma i nastavka pravilnog razvitka cele biljke i njenih plodova.

KAJSIJA SOLIDNOG KVALITETA, ALI CENA NA ISTORIJSKOM MINIMUMU!

G.V.