Naslovna PR Iskoristimo potencijal svake parcele uz DEKALB® hibride kukuruza

Iskoristimo potencijal svake parcele uz DEKALB® hibride kukuruza

43
0
freshly_harvested_com CMYK

Kukuruz je kultura koja nam daje ogroman potencijal. Svetski rekord prinosa približio se granici od čak 40 tona/ha!

Naravno, veliki je broj faktora koji mogu da ograniče ovakav rezultat u širokoj proizvodnji ali mi verujemo da svaka njiva ima potencijal za rast odnosno visoke prinose.

Kako da u godinama sa boljim rasporedom padavina dobijemo još više, a da u godinama sa lošijim rasporedom padavina izgubimo što manje?

Odgovor je u ključnim odlukama poput odabira adekvatnih hibrida, pridržavanja optimalnih gustina itretmana semena.

Odabir adekvatnih hibrida

DEKALB® ima tradiciju rada na vrhunskom oplemenjivanju i proizvodnji hibrida dužu od jednog veka. Hibride odlikuju vrhunski prinosi i brzo otpuštanje vlage koji donose bolju zaradu po jedinici površine. Proizvođači su prepoznali dobre osobine hibrida koje daju dobre rezultate pa je tako svaki treći hektar kukuruza u svetu posejan ovom genetikom.

Dobra arhitektura biljke, tolerantnost na visoke gustine, otpornost prema bolestima, kao i visoka fertilnost u toku oplodnje su osnova vrhunskih rezultata.

Arhitektura biljke je veoma bitna, gde korenov sistem, čvrsto stablo i adekvatan položaj listova igraju presudnu ulogu,

DEKALB® hibridi kukuruza poseduju jak i dubok korenov sistem sa velikim brojem korenovih dlačica koje obuhvataju veliku zapreminu zemljišta te omogućuje najbolje iskorišćenje raspoložive vode i hranljivih materija.

Sledeća važna karakteristika DEKALB®  genetike je uspravniji položaj listova. Brojni istraživači u svetu su potvrdili da genetika koja ima uspravnije listove može da omogući veće sklopove i samim tim pruži više prinose sa nižim sadžajem vlage u zrnu. Pored toga, kod ovakvog položaja listova sunčeva svetlost pada pod idealnim uglom od 90 stepeni – kada je proces fotosinteze i najefikasniji. Ovakvi listovi smanjuju transpiracionu površinu, gubitak vlage je manji, a tolerantnost prema suši veća.

Čvrsto stablo je  veoma bitna osobina koja doprinosi očuvanju prinosa. To naročito dolazi do izražaja u regionima  gde duvaju jaki vetrovi poput košave. DEKALB® hibridi se odlikuju čvrstim stablom tolerantnim na poleganje zahvaljujući i niže pozicioniranim klipom.

Program DEKALB® hibrida kukuruza u Srbiji je veoma pažljivo odbran kako bi uz adekvatnu preporuku omogućio iskorišćenje potencijala svake njive.

DEKALB®

Odabir gustina

Pored odabira genetike, veoma je važno naglasiti da svaki hibrid ima jedinstvenu „krivu reakcije“na različite gustine setve, koja je određena kako genetikom tako i uslovima proizvodnje.

U vezi sa tim, DEKALB®  preporuke za setvu su jedinstvene i sigurne jer su bazirane na veoma opsežnim testiranjima i velikom broju podataka!

Adekvatna preporuka će zavisiti od toga da li parcela ima niži, srednji ili visok potencijal prinosa.

DEKALB®

Tretman semena

Zbog bolesti semena i mlade biljke kao i napada zemljišnih štetočina, gubitak sklopa može da bude čak i preko 40%.

Čak i u slučaju slabijeg napada, biljke prežive, održe sklop, ali one ipak zaostaju u porastu, a njihov imunitet je narušen.

Pored toga, ako rangiramo koje radne operacije najviše utiču na kvalitet postignutog sklopa, setva verovatno izbija na prvo mesto. Međutim, kada  razmišljamo o sklopu,naš cilj nije samo broj biljaka po hektaru.

Kroz upotrebu Acceleron tehnologije za tretman semena , fungicid Redigo Mobezbeđuje zaštitu od bolesti koje se prenose zemljištem ili semenom, a insekticid Force obezbeđuje zaštitu od najvažnijih zemljišnih štetočina. Sredstvom  za oblaganje semena Peridiam 316 omogava se brža i preciznija setva jer seme ima bolju sipljivost i isejavanje.

Istovremeno, postavlja se pitanje kako uvećati pristupačnost vode i hrane za biljku kukuruza tokom čitave sezone i time praktično uticati pozitivno na sve elemente prinosa?

Istraživanja su pokazala da je samo 5-10% vode i hranljivih materija dostupno biljkama.

Rešenje je nađeno u prirodi! Naime, biljke kukuruza mogu da uvećevaju funkcionalnost korenovog sistema tako što stupaju u simbiozu sa mikoriznim gljivama  koje se već nalaze u zemljištu.

Ove gljive se snabdevaju potrebnim šećerom za energiju i rast iz korenovog sistema biljke, a za uzvrat snabdevaju biljku vodom i hranljivim materijama iz nedostupnih područja za nju.

Ovde ulogu ima biostimulant B360. On se nanosi zajedno sa svim ostalim elementima za tretman semena i šalje signal mikoriznim gljivama da rastu prema korenu kukruza i uvećeva njegovu simbiotsku aktivnost više puta.

Ovom tehnologijom ne samo da uvećevamo areal zemljišta koji zahvatamo, nego utičemo i na sam koeficijent iskorišćenja zahvaćenog zemljišta.

Zbog svega navedenog, može se zaključiti da za proizvođače ne postoji jednostavnije rešenje za postizanje maksimalnih rezultata u proizvodnji. Ono jeveć spakovano u vreću kukuruza vrhunske DEKALB®genetike koja je zaštićena “Acceleron elite” tehnologijom tretmana semena.

Prethodni tekstDržava rešila da pomogne prevarenim malinarima iz Priboja!
Sledeći tekstPočnite predsetvene pripreme, ali ne žurite sa setvom kukuruza