U nastojanju da odgovori zahtevima tržišta, naš poljoprivrednik je primoran da dotrajalu mehanizaciju, pre svega traktore, zameni savremenijom. Velika prednost nabavke savremene mehanizacije, pored mnogo lakšeg rada, je i ta što savremene mašine zemljište obrađuju znatno preciznije i ne rasipaju se sredstva za zaštitu. Takođe, savremeni traktori su automatizovani, pa ih je mnogo lakše voziti, a i dugotrajniji su. S druge strane, kvarovi na ovakvim traktorima su mnogo složeniji, a kvar mogu da otklone samo specijalizovani serviseri.

Ekipa emisije Bolja zemlja posetila je radionicu mehaničara Slobe Petrovića, sa kojim smo razgovarali o traktorima; modernim menjačima – power shift i dyna shift. O tome kako ovi menjači rade i kako se kvare: