Posetili smo Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, gde smo saznali koliko je interesovanje studenata za ovu profesiju, koje programe fakultet nudi, kao i čime sve studenti mogu da se bave po završetku ovog fakulteta.

Profesor dr Nenad Magazin sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu objasnio je da se veliki broj studenata upisao na katedre poljoprivredne proizvodnje. Fakultet je imao reformu studijskih programa, koji su danas atraktivni za sve one koje interesuje poljoprivreda. Profesor je objasnio da perspektiva za buduće poslove studenata ne leži samo u poljoprivredi, već i u usmeravanju za naučni rad. Interesantna je činjenica da sve više gradske dece, koja do sada nisu imala dodira sa poljoprivredom, upisuje Poljoprivredni fakultet.

Ovaj fakultet sprovodi i dualno obrazovanje, što znači da pored svojih predavanja, u dogovoru sa različitim kompanijama, nude i programe prakse. Jedan takav je i novi program koji će se realizovati, a tiče se pejzažne arhitekture.

Nakon završenog fakulteta, najbolji studenti lako nalaze posao, a mnoge firme se obraćaju fakultetu upravo u želji da zaposle mladi, ali stručan kadar. Pored toga, fakultet podržava i one mlade koji žele da imaju svoje firme, proizvodnju i da realizuju sopstvene ideje.

Profesor dr Marko Kostić objasnio je da precizna poljoprivreda kao koncept oživljava sa tehnološkim napretkom. Danas je poljoprivreda sofisticirana i ne vezuje se više toliko za manuelan rad, a posao svih profesora jeste upravo da pripreme poljoprivrednike za nove tehnologije. Departman poljoprivrednih tehnika i informacionih sistema pruža znanje iz informacionih tehnologija i korišćenja poljoprivredne tehnike. Profesor Kostić istakao je da će se poljoprivreda u 21.veku sve više bazirati na informatici, koja pomaže poljoprivrednicima da donose optimalna rešenja u datom trenutku.

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu ima socijalne mreže gde zaintresovani mladi ljudi mogu da se upoznaju sa svim onim što ovaj fakultet nudi.

Prethodni tekstMladi poljoprivrednici-budućnost Srbije?
Sledeći tekstNajstarija naučno-istraživačka organizacija u Srbiji