Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

Kako je navedeno, cilj ovog konkursa je dodela sredstava za ulaganje u novu opremu i to radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva a za realizaciju konkursa predviđeno je ukupno 50.000.000 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Kako se navodi u tekstu konkrsa, za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000 dinara, odnosno 2.200.000 dinara za preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000 dinara ili veća od tog iznosa.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu, takozvanu nultu kontrolu.

Nultom kontrolom, navodi se, smatra se utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se neće prihvatiti.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za: nabavku opreme za primarnu preradu grožđa, nabavku opreme za fermentaciju za bela i crvena vina, nabavku opreme za čuvanje i negovanje vina, nabavku opreme za punjenje vina, nabavku opreme za rakiju. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30. maja 2019. godine, navodi se u saopštenju.

Prethodni tekstUmiljati magarci na prvoj privatnoj farmi u Srbiji!
Sledeći tekstNedimović i Sijarto dogovorili nove zajedničke investicije u prerađivačke kapacitete u Srbiji