Na području Srbije u toku je polaganje jaja prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U regionima Kikinde, Kragujevca, Kraljeva, Kruševca, Mladenovca, Novog Sada, Smedereva i Subotice započelo je piljenje larvi prve generacije ove štetočine, dok se na ostalim regionima ovaj biološki događaj očekuje u narednim danima.

Proizvodni zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja ploda – od faze opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71) do faze drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Privodi se kraju prolećna setva, ali muke srpskih poljoprivrednika ostaju!

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi breskvinog smotavca u mladare i plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin: Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u koncentraciji 0,05%.

U pojedinim zasadima bresaka i nektarina registruje se prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Preporuka je da se pregledaju zasadi i ukoliko se registruje prisustvo ovih štetočina, primena hemijskih mera zaštite. Navedeni insekticid za breskvinog smotavca delovaće i na vaši.

Falsifikovani med je svetski problem! Postoji li efikasno rešenje?

Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekciju lisne mase gljivom prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila). U početnim fazama razvoja plodovi su osetljivi na infekciju gljivom prouzrokovačem pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae).

Za zaštitu od pomenutih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida: Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Venturion, Capi, Metod 480 SC (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3% + Akord ili Lira (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha.

Izvor: PIS

Prethodni tekstI toga ima! Besplatne jagode u Srbiji!
Sledeći tekstNazdravite! Država izdvaja veliku pomoć i bespovratna sredstva!