- Reklama -

Krvava vaš jedna je od najznačajnijih štetočina u voćartsvu. Razvija se na jabuci i velika je štetočina naročito mladih sadnica jabuke gde može da nanese velike štete.

Njeno suzbijanje obuhvata niz kompleksnih mera, ali postoje i izvesni trikovi koji omogućavaju da se veći deo populacije uništi i svede na brojnost kada ona ne predstavlja ptencijalnu opasnost.
Važno je da se zna da je izuzetno otporna na niske temperature, pa može da opstane i na temperaturi od čak – 27 ºC.

Kako živi na jabuci u zoni oko korenovog vrata, zalivanjem preparatima na bazi sumpora kao što su recimo magnezijum sulfat, krvava vaš beži na površinu jer ne voli sumpor, pa se locira na koru gde se relativno lako može suzbiti insekticidima. Inače kod profesionalnih proizvođača i velikih zasada gde se primenjuje visoka tehnologija gajenja, primenjuju se i odgovarajuće mere suzbijanja, pa nema problema sa ovom štetočinom.

kako Slovenci uzgajaju viljamovku
kako Slovenci uzgajaju viljamovku

Sledeća važna štetočina voća, naročito jabuke i breskve jesu tripsi. Na breskvi se samo hrani, pa se maže naći kako na plodovima tako i na lišću.

Trips ima testerastu rilicu kojom buši rupice na polodovima i sisa sokove. Od oštećenja nastaju rupice u koje prodire vazduh i stvaraju se beličaste pege. Ovaj insekt inače biva privučen na proleće lepim bojama.

Za razliku od breskve gde se samo hrani, na jabuci se i hrani i polaže jaja. Larva se razvija unutar ploda, pa se stvara nekroza (odumiranje tkiva).

kako zaštititi koštičavo voće od Monilije
kako zaštititi koštičavo voće od Monilije

Suzbijanje tripsa je složeno, i praktično nema suzbijanja, ali dobar rezultat daju insekticidi koji se koriste za suzbijanje karpokapse (jabukinog smotavca). Tripsi lako stvaraju otpornost, pa se mora kombinovati više preparata.

 

G.V.