- Reklama -

Mladim poljoprivrednicima sa teritorije Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat je dodelio 94 ugovora u ukupnoj vrednosti od 165 miliona dinara, sa ciljem da ostanu u seoskim sredinama i da unaprede poljoprivrednu proizvodnju. Najveće interesovanje mladih je za biljnu proizvodnju, gde je potpisano 63 ugovora, potom stočarstvo (potpisano 28 ugovora) i 3 ugovora su dodeljena za preradu mesa, mleka, povrća, voća i grožđa. Ova mera će biti nastavljena i u 2018. godini, kako bi se pružila podrška novim generacijama koji žele da se bave poljoprivredom i kako bi se poboljšala demografska slika ruralnih sredina – najavio je resorni sekretar.