- Reklama -

Radna grupa Ministarstva poljoprivrede trebalo bi da do kraja nedelje završi Nacrt zakona o poljoprivrednom zemljištu. Novi Nacrt definisan je tako da garantuje zaštitu domaćih poljoprivrednika. Cilj je da se srpske oranice daju samo onima koji su u određenom vremenskom periodu pravno povezani sa Srbijom.

U Radnoj grupi načelno je dogovoreno da pravo da kupi srpske oranice ima fizičko strano lice koje ima vreme prebivališta, a ne boravišta, u Srbiji 7 godina, kako piše Telegraf. Dok je uslov za pravna lica da su upisana u APR najmanje 5 godina. Na taj način ograničiće se broj ljudi koji bi mogli da konkurišu za srpske oranice.

Srbija će Nacrtom zakona o poljoprivrednom zemljištu biti prva zemlja koja će pre ulaska u EU izjednačiti prava kupovine zemlje kod stranih i domaćih fizičkih i pravnih lica. – kako piše Telegraf

“Strancima bi kupovinu obradivog zemljišta trebalo ograničiti kako bismo ih onemogućili da dođu do velikih površina” – izjavio je Miroslav Kiš iz Saveza udruženja poljoprivrednika.