Foto: Pixabay
- Reklama -

Zahtevi za podsticaje podnose se jednom godišnje, u periodu od 1.marta do 30. aprila područnoj Upravi za trezor ministarstva finansija.

Iznos podsticaja je 5.200 dinara po hektaru, od čega je 4.000 dinara osnovni podsticaj u biljnoj proizvodnji, a 1.200 dinara je regres za gorivo. 

Zahtev za podsticaj se podnosi u dva primerka.

Više informacija o Pravilniku i kako izgleda obrazac zahteva pogledajte ovde.