Plemenjaca krompira
- Reklama -

Postojeće vremenske prilike u velikoj meri pogoduju razvoju plamenjače krompira koju izaziva patogen Phytophthora infestans i spada u grupu najopasnijih i najčešćih bolesti koje se redovno javljaju.

Nove tehnologije gajenja zahtevaju uvođenje novog sortimenta koji uključuju nove metode u suzbijanju prouzrokovača bolesti i štetočina, ali imaju i nove probleme za koje se moraju pronaći rešenja.

Sadnja krompira
Seme mora da bude na određenoj dubini banka
Seme krompira
Seme mora biti u proseku 104 grama težine da bi se dobili klice i time veći prinos

Nove tehnologije gajenja zahtevaju osim novih sorti i poseban pristup kod formiranja bankova, kao i posebnoj sadnji semena gde seme krompira mora biti na odredjenoj dubini banka. Seme mora biti u proseku 104 grama težine da bi se dobio veći broj klica i time veći prinos. U visokoj tehnologiji proizvodnje krompira, seme se obavezno tretira na rotirajućim valjcima ili prskanjem krtola u brazdi.

 

Što se plamenjače tiče dobro da znate sledeće:

a) Brzo se razvija, za svega 3-5 dana pa ova osobina, postavlja zahtev u suzbijanju, što znači da se moraju koristiti samo oni preparati koji brzo deluju

b) Plamenjače se kreću, jer imaju zoospore koje plivaju u vodi tako da bez vlažnosti i vode, nema plamenjača.

c) Sredstva koja deluju na plamenjaču nose naziv HROMISTACIDI.

Ukoliko se na vreme ne suzbije, plamenjača može u potpunosti da uništi usev mladog krompira.

Pročitajte i: Stolbur na krompiru – sprečite ga na vreme, da kasnije ne ugrozi proizvodnju

Šta izaziva plamenjaču?

Prouzrokovač plamenjače je parazit koji obitava u živoj sredini, pa je svako ostavljanje krtola na polju, loša stvar jer mogu da budu veliki izvor zaraze na polju i pojave prvih ranih infekcija.

Plamenjača se javlja na listu, stablu i na krtolama. Ukoliko se ne suzbije i spreči njena pojava na listovima, brzo prelazi na stablo, a potom i na mlade krtole, tako da zaražena biljka potpuno propada.

Neke sorte, kao recimo volare i kuroda su osetjivije na plamenjaču stabla pa se prednost u suzbijanju daje preparatima (fungicidima) sa sistemičnim delovanjem. Postoje sorte koje su više osetljive na plamanječu krtola nego na plamenjaču na listu, kao što je sorta kenebek (kennebec) recimo.

Kiša koja uporno pada, što je slučaj kod nas u ovom periodu , omogućava spiranje zoospora koje padaju na zemlju i inficiraju krtole ako su OTKRIVENE tj ostavljene na njivi.

U suzbijanju plamenjače, značajnu ulogu igraju prognoza i prevencija i ovo su dve ključne stvari nakon odabira odgovarajućeg sortimenta, koji će pre svega da zavisi od podneblja i namene.

Postoji čak 16 sistema za prognoziranje. a najznačajniji su:

  • sistem zasnovan na intenzitetu relativne vlažnosti
  • sistem zasnovan na danima sa kišom povoljnim za infekcije
  • sistem zasnovan na temperaturama i relativnoj vlažnosti
  • sistem zasnovan na registrovanju uslova kada ne treba tretirati

Ovi sistemi su dobro funkcionisali sve do pojave osetljivih sorti kao što su bintje i riviera, tako da se danas uzimaju periodi zasnovani na dva uzastopna dana sa temperaturama iznad 10 ºC i relativnom vlažnošću iznad 90% prvog dana i 11 sati drugog dana.

U praksi se posebno vodi računa o nižim terenima gde se duže zadržava vlaga i ti tereni se posebno pregledaju, pa se po potrebi prska.

Sistemi za zaštitu grupisani su u 4 faze obeležene periodima T1, T2, T3 i T4

  • Period T1 – vreme rasta krompira kada se štiti novi prirast rasta lista i stabla krompira. Koriste se pravi sistemici, ali zbog moguće osetljivosti na postizanje otpornosti plamenjače preporučuje se kombinacija dva preparata u naizmeničnim tretmanima. Vreme između dva prskanja određuje osetljivost sorata, pa je kod riviere 4 do 5 dana, a kod bintje na svakih 7 dana. Maksimalan broj tretmana je 4 eventualno 5.
  • Period T2 je period cvetanja krompira kada krompir raste sporije, ali je moguća plamenjača stabla.
  • Period T3 je period precvetavanja i usporenog rasta.
  • Period T4 je period pred kraj vegetacije kada se sprečavaju infekcije krtola kada se koriste preventivni hromistacidi.

Dakle, osetljivost sorata krompira na plamenjaču lista, stabla i krtola određuje početak zaštite, intervale između dva prskanja i količine preparata.

Faze razvića krompira određuju koji hromistacidi se u zavisnosti osobina mogu koristiti (faza T1 do T4).

Plemenjaca stabla krompira
Plemenjača stabla krompira

Plamenjača stabla je najštetnija i protiv nje se mora štititi češće kod osetljivih sorata

Trenutne vremenske prilike sa velikom količinom padavina i vlažnošću vazduha, pružili su idealne uslove za pojavu prvih simptoma plamenjače tako da su iskuni povrtari već odavno krenuli sa prvom primenom odgovarajućih hromistacida – preparada (fungicida) za zaštitu od plamenjače.

G. V.