- Reklama -

Plastenička proizvodnja u Srbiji je mahom na manjim posedima da se zadovolje potrebe lokalnih pijaca ili otkupljivača. Povrtari kad dosegnu svoj maksimum proizvodnje u plastenicima obično ostaju na tom nivou bez neke naročite želje da je unaprede i prošire svoju prodaju na druga tržišta.
Đorđe Đukić iz Gospođinaca je tu barijeru probio i trenutno njegova roba ide sem kod nas i u države u okruženju. Promena je morala da se desi na svim nivoima u proizvodnji.