- Reklama -

Biljne bolesti po tipu plamenjače napadaju sve biljne vrste na kojima izazivaju različite simptome i ne postoji jedan prouzrokovač bolesti koji će napasti sve biljke, već postoje različiti. Tako da prouzrokovač plamenjače na krompiru izaziva pojavu simptoma ali i štetu samo na krompiru i eventualno  na drugim biljkama iz iste porodice (fam. Solanaceae).

Ono što je najveća opasnost kod prouzrokovača plamenjača jesu takozvane spore kojih ima gotovo svuda u krompirištima. Spore padaju na listove gde klijaju, probijaju površinu lista i ulaze unutar ćelije. Crpe hranljive materije što za posledicu ima ispoljavanje simptoma, listovi se suše, biljka vene a ćelisjkim sokovima spore se prenose do krtola pa kao posledicu imamo potpuno neupotrebljive krtole krompira.

Šteta od plamenjače može da ide i preko 80% što je svakako neprihvatljivo.

Za ostvarenje infekcije potrebno je da se ispuni nekoliko izuzetno važnih uslova.

  • Velika vlažnost vazduha
  • Učestale padavine ( min. 0,1mm vodenog taloga )
  • Dovoljan broj spora u vazduhu ( njih ima uvek )
  • Delimična oblačnost ( 80% neba prekriveno oblacima )
  • Temperatura preko 18º C ( od  18º C do 22º C )

Svi ovi uslovi su odavno ostvareni posebno što imamo već duže vreme izuzetno veliku vlažnost vazduha kao posledicu velikih kiša koje padaju gotovo svaki dan. Dakle, stvaraju se idealni uslovi za ostvarenje infekcije i mnogu proizvođači su se već suočili sa pojavom simptoma bolesti.

Ono što je izuzetno važno kod pojave plamenjače jeste da se prskanje odgovarajućim preparatima mora obaviti značajno pre ostvarenja infekcije i svakako pre ispoljavanja simptoma. Ukoliko zakasnite sa prskanjem i prskate nakon uočenih simptoma bolesti samo ćete uzalud potrošiti novac jer nećete postići odgovarajući efekat, jer kada se ispolje simptomi plamenjače, tada bude već kasno.

Zbog toga se plamenjača uspešno suzbija samo ako se prska na vreme i to pre ostvarene infekcije i mnogo pre ispoljavanja simptoma.

Kako da znate da ste potrefili odgovarajući momenat?

Jednostavno. Pratite vremenske prilike i ukoliko se ispuni samo jedan od navedenih uslova za ostvarenje infekcije koje smo spomenuli ne bi trebalo da oklevate. Samo ukoliko biljke istretirate na vreme imaćete potpun efekat.

Preparti za suzbijanje plamenjače primenjuju se preventivno. Zbog toga nikako nemojte da oklevate i razmišljate se. Čim ide kiša, relativno toplo i sunčano vreme znajte da su se stvorili optimalni uslovi za ostvarenje infekcije. Tada je i momenat kada bi trebalo sprovesti odgovarajući tretman.