Jabukin smotavac je najznačajnija štetočina jabuke. U našim proizvodnim uslovima razvija tri do četiri generacije godišnje. Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u plodove i ishranjuju mesom ploda i semenkama,upozoravaju iz Prognozno-izveštajne službe.

Napadnuti plodovi prevremeno sazrevaju i otpadaju. Oštećeni plodovi podložni su napadu gljiva prouzrokovača truleži ploda i gube tržišnu vrednost.

Dugo skladištenje jabuka! Uradite odmah ovo da im produžite svežinu!

Na području Vojvodine registruje se let prve generacije ove štetočine. Zasadi jabuka u Vojvodini se nalaze u fazi od precvetavanja do faze početka razvoja plodova.

U regionima Novog Sada, Kikinde i Pančeva započeo je proces polaganja jaja, dok se na ostalim regionima u Vojvodini ovaj biološki događaj očekuje u narednim danima.

Raška bespovrano daje 4.000.000 dinara za razvoj seoskog turizma! Evo kako da se prijavite!

U zasadima jabuka sa velikim potencijalom ove štetočine, naročito u zasadima starog tipa uzgoja, proizvođačima se preporučuje primena insekticida iz grupe regulatora rasta. Preporučuju se preparati harpun, harpun ew, lascar i prince koncentracije 0,075-0,1%, nexiram 10 EC koncentracije 0,1% i Alkazar 0,075-0,125 l/ha. Aktivna materija je piriproksifen.

Kako bi pomenuti insekticidi ispoljili efikasnost u suzbijanju jabukinog smotavca, neophodno je da budu naneseni kao depozit na biljku, pre samog procesa polaganja jaja ove štetočine.

Izvor: PIS

Prethodni tekstMinistarstvo za brigu o selu: Minimum 100 miliona evra za pokretanje socijalnog preduzetništva!
Sledeći tekstPravite farmu muznih krava! Ovo je važno da znate na početku!