Mravlja kiselina protiv varoe
Za suzbijanje varoe upotrebljavaju se i organske kiseline Foto: www.beeculture.com
- Reklama -

Za suzbijanje varoe upotrebljavaju se i organske kiseline

U ovu svrhu, najbolja je mravlja kiselina. Nanosi se na pamučnu krpu veličine oko 20 x 20 cm koja se stavlja na plastičnu Hanemanovu rešetku iznad košnice.

Para mravlje kiseline je teža od vazduha i padajući se rasprši po čitavoj košnici, prodirući i u zatvorene stanice saća sa leglom nanoseći štetu larvama i mladim maticama.

Najbolje je nabaviti već pripremljen rastvor za primenu

Upotrebljava se 60%, 85% ili 98%-tni rastvor mravlje kiseline, pa je i doziranje različito.

Ako je pčelar sam priprema mora znati da se u posudu prvo sipa voda pa kiselina, nikako obrnuto.

Najbolje doziranje je pomoću menzura ili šprica sa iglom i to ravnomernim ubadanjem po celoj krpi, posle čega prskalicu treba dobro oprati.

Za LR košnicu od dva korpusa od 14 dana uzastopno svaki dan, koliko traje razvojni ciklus varoe, potrebne su sledeće količine mravlje kiseline: za koncentraciju 60% (12 h 14 dana) 168 ml, za 85% (8,4 x 14 dana) 117,6 ml i za 98% (7,2 x 14 dana) 100,8 ml.

Tretiranje se počinje obavljati u proleće u kontinentalnom delu zemlje oko 15. aprila pa nadalje, krajem leta posle vrcanja meda oko 10. avgusta i početkom jeseni oko 25. oktobra.

Tretman se obavlja popodne ili predveče. Leglo košnice mora biti normalno otvoreno.

Pčele u početku naglo zuje, ali se ubrzo umire. Ovo tretiranje utiče na smanjenje legla, pa je poželjno zajednice prihraniti tokom ili posle. Tretiranja u 3 godišnja vremenska navrata daju učinak uspešnosti od 86%.

Ne očekuje se stvaranje rezistencije (otpornosti) varoe na mravlju kiselinu.

Rezidue (ostaci leka) u medu su minimalne, svega do 1,2% i ne utiču na ukus meda, brzo se gube.

Nakon 6 meseci nema im ni traga. Med se može odmah posle tretiranja konzumirati. Takođe, vosak malo upija kiselinu i brzo je gubi.

Tretiranje iziskuje povećan radni angažman i smatra se jednim od skupljih metoda. Međutim, sa ekološkog gledišta proizvodnje primena je potpuno opravdana.

Tretiranje samo mravljom kiselinom nije dovoljno. Najbolje je kombinovati sa biotehničkim metodama, a svake 2 do 3 godine obaviti i tretiranje odabranim sintetičkim akaricidom.

Pročitajte i: Sublimacija oksalne kiseline protiv varoe – bez amitraza?