polje pšenice
- Reklama -

Na teriotoriji RC Zrenjanin, setva ozime pšenice je, do sada, obavljena na oko 30% od prosečnih površina pod pšenicom u regionu srednjeg Banata.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je da se usevi nalaze u različitim fazama razvoja, od nicanja do razvijena dva lista (BBCH 10-12).

Tokom vizuelnih pregleda useva nije registrovano prisustvo štetnih organizama.

U narednom periodu veoma je važno na vreme uočiti prisustvo lisnih vaši i cikada koje pored direktnih šteta mogu biti i prenosioci fitopatogenih virusa.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.