Foto: Pixabay
- Reklama -

Zahteve za subvencije mogu podneti pravna lica, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica pčela. Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 800 dinara po košnici.

Svi pčelari koji imaju manje od 20 obeleženih i registrovanih košnica ne ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava na podsticaj, dok oni koji imaju više od 1.000 košnica i podnose zahtev za ostvarivanje prava na ovaj podsticaj, neće po automatizmu biti odbijeni zbog prekoračenja propisanog broja, već će im se priznati podsticaji za 1.000 košnica.

Kako podneti zahtev pogledajte ovde.