Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini.

Za odobravanje sredstava za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 221.975.828,34 dinara.

Ministarstvo rešilo da zaštiti mlekare: Preduzeće ove korake

Ovim Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava i način rešavanja prijava u slučajevima kada su ukupna potraživanja podnosilaca prijava koji ostvaruju pravo na sredstva veća od raspoloživih sredstava namenjenih za izvođenje navedenih radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:

– komasaciju (investicione radove i geodetsko-tehničke radove)
– nabavku nove opreme za navodnjavanje
– iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja
– stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom

Evo kako je mraz uticao na strna žita: Ovo je važno da uradite

Korisnik sredstava u zavisnosti od vrste radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno vrste novih investicionih i drugih ulaganja može da bude:

– jedinica lokalne samouprave
– fizičko lice
– naučnoistraživačka organizacija: fakultet i institut koja je akreditovana od strane odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija ministarstva nadležnog za poslove nauke za oblast biotehničkih nauka – poljoprivreda i koju je osnovala Republika Srbija
– obrazovna ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija
– privredno društvo
– preduzetnik
– zemljoradnička zadruga

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs odnosno sa internet stranice Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: Za KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2021. GODINI – Prijava na konkurs za raspodelu sredstava za (navesti vrstu radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja na koje se prijava odnosi) u 2021. godini (NE OTVARATI)

ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na navedenoj adresi, Beograd, Nemanjina 22-26.

Na poleđini koverte napisati ime i prezime ili naziv i adresu podnosioca prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/3281–541, 011/3348-046 i 011/3282-039 svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 12.00 časova.

Prethodni tekstUspešno obavite proređivanje plodova jabuka sa Brevis SMART tehnologijom
Sledeći tekstMinistarstvo usvojilo novu uredbu: Evo koliki je podsticaj za organsku proizvodnju