OTPORNO I DONOSI DOBRU ZARADU! Uzgoj škotskog govečeta!

Idealno za imanja koja su zaboravljena i treba im udahnuti novu nadu, škotsko goveče malo pažnje traži a uzvraća višestruko više. Meso koje neki porede sa mesom angusa – prilika da to i proverite je da gajite škotsko goveče. Koliko puta ste naišli na zapuštene pašnjake, zarasle u travu. Napuštena imanja nije imao ko da … Nastavi sa čitanjem OTPORNO I DONOSI DOBRU ZARADU! Uzgoj škotskog govečeta!