IPARD podsticaji
IPARD podsticaji
- Reklama -
Slider

Drugim javnim pozivom opredeljena su sredstva u iznosu od 3.525.926.538 dinara, a tiču se prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, kao i voća i povrća, a zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.

Kako se navodi, minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 eura. Dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća i sektora mesa, milion eura, a u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i do dva miliona eura.

Detaljan tekst Javnog poziva, kao i prateće priloge i pravilnike, možete pogledati na sledećoj stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/ .

Izvor: PKS

Slider