- Reklama -

Kako biste ste uklonili sve uskolisne korove na parcelama, uključujući i divlji sirak iz rizoma preporuka stručnjaka je da koristite preparat Flupisor u količini 1 l/ha. Upotrebom ovog  preparata nema retrovegetacije, jer preparat Flupisor u potpunosti suzbija korov koji je nikao do kraja i u toku vegetacije više nećete imati pojavu uskolisnih korova!