- Reklama -

 Tako je, baš o tome govorimo. A i zašto da ne? Treba saslušati sve strane. Zašto potrošači jedu orgnasku hranu? Uglavnom zato što postoji uobičajeno verovanje da je ta hrana zdravija nego ona konvencionalno proizvedena. Međutim, nažalost, moramo da vas razočaramo – ne postoji ni jedan jedini konačni naučni dokaz da postoji ikakva zdravstvena korist, bilo dugoročna ili kratokoročna koja pokazuje da je organska hrana zdravija od konvencionalne.

U britanskom medicinskom žurnalu, objavljeno je istraživanje koje je pratilo 30 godina ljude koji su jeli organsku hranu naspram onih koji su jeli konvencionalnu hranu – istraživanje je pokazalo da ne postoji ni najmanji dokaz da je organska hrana zdravija od neorganske. Dakle, ljudi koji su jeli organsku hranu su oboljevali podjednako učestalo i od jednakih bolesti, kao oni koji su jeli neorgansku.

Posle objavljivanja tog istraživanja usledila su druga istraživanja kao odgovor. Međutim, ma koliko da su se istraživači trudili, čak i uz dozu slobodnog tumačenja rezultata, nije pokazano da je organska hrana hranjivija od druge. Neka istraživanja su pokazala da organska hrana ima nešto više antioksidanasa, međutim s druge strane i tu se ne radi o naučnom pristupu nego više o verovanju da antioksidansi imaju neku ulogu u organizmu. Mada se o antioksidansima toliko priča, zapravo ne postoji ni jedan naučni dokaz da antioksidansi imaju ikakvu ulogu u organizmu. Zapravo, antioksidansi deluju samo, kako se to kaže IN VITRO, to je jest u laboratorijskoj epruveti, ali, nikad nije pokazano da išta rade konkretno u organizmu. Uz to, pokazano je da neka organska hrana ima veće doze vitamina C u odnosu na drugu hranu, ali su se čak i najoptimističnija istraživanja otprilike na tome zadržala. Ono što je zanimljivo je da je studija Baranskog i saradnika pronašla da je u organkoj hrani bilo manje pesticida. Međutim – čak i u organskoj hrani je bilo pesticida. Ono što je ipak, možda i najveći ili da kažemo, jedini, zdravstveni benefit je da je u oranskoj hrani nađeno manje teških metala nego u drugoj. Međutim, s druge strane, nijedna hrana nije imala veće nivoe teških metala od dozvoljenih. Pa ipak, u zavisnosti od zemljišta do zemljišta dešavalo se i da organska hrana ima veće količine teških metala od one druge.

Nasuprot tvrdnji o navodnim zdravstvenim benefitima organske hrane, pokazano je da organska hrana ima više šansi da sadrži mikotoksine i neke fekalne bakterije, upravo zbog načina na koji se proizvodi.

Što se tiče uticaja na životnu okolinu, organska hrana može često da ima i negativniji uticaj nego ona konvencionalno proizvedena, pokazala su istraživanja. Radi se o tome da se zbog velikog broja mehaničkih operacija, na proizvodnju organske hrane troši mnogo više goriva nego na konvencionalno proizvedenu, što znači da se i oslobađa veća količina izduvnih gasova.

I na kraju – ipak, moramo da podržimo proizvodnju organske hrane – jer, naučne studije su naučne studije, a dok god postoji tržište za organsku hranu i dok god to ima kome da se proda, dobro je da i mi u Srbiji imamo proizvođače.

Prethodni tekst453. EMISIJA DOMAĆIN – 26.12.2015.
Sledeći tekstOtkuda bakterije u mleku