Foto: Pixabay
- Reklama -

Orezivanje kruške ima za cilj da obrazuje krunu pogodnog oblika i da uz druge agrotehničke mere reguliše redovnu i obilnu rodnost i dobijanje visokokvalitetnih plodova.

Kruna treba da bude tako oformljena da može da zadovolji sve statističke i fiziološke norme.

Šansa za poljoprivrednike! Plantaže konoplje kao izvor velikog prihoda!

Koje ciljeve treba ispuniti prilikom orezivanja kruške?

 

Orezivanjem treba da se stvori takvo stablo koje će u punoj rodnosti moći da ponese težinu obrastajućeg drveta i roda, odnosno plodova, a da pri tom ne dođe do lomljenja ili jačeg povijanja celog stabla ili pojedinih skeletnih grana.

Zato orezivanjem treba obezbediti uravnotežen razvoj svih delova krune, a posebno osnovnih grana, navodi Nebojša Brzaković dipl. inž. poljoprivrede PSSS Užice.

Orezivanjem se obezbeđuje da sunčeva svetlost nesmetano dopire do svih delova biljke. Takođe, i nesmetan i lak rad u krušiku (obrada i đubrenje zemljišta kao i berba plodova).

Pravilnim i pravovremenim orezivanjem uspostavljamo ravnotežu između vegetativne aktivnosti i rodnosti.

Siva trulež grožđa (Botrytis cinerea)

Saveti za orezivanje kruške

Rezidbom treba svake godine zameniti oko 30% rodnog drveta, čime se prekobrojne rodne grane odbacuju i time stvaraju povoljne uslove za zametanje i razvoj plodova , kao i izbijanje novog rodnog drveta, ističe Brzaković.

U periodu formiranja krune kruška se ne sme jako orezivati jer jaka rezidba podstiče izbijanje brojnih letorasta, koje treba naredne godine ukloniti. Ovako se odlaže početak rađanja i istovremeno smanjuje porast čitavog stabla.

Ako se mlado stablo kruške ne orezuje, onda će se za relativno kratko vreme uspostaviti ravnoteža između korena i krune i ona će početi da rađa. Ali ovako rano prorođivanje stabla, pre formiranja njegovog oblika, nepovoljno utiče na dalji razvoj i na njegovu kasniju reproduktivnost.

Stoga rezidbu u periodu formiranja oblika krune treba svesti na neophodan minimum i ne sme se odstraniti više od 25% grana prošlogodišnjeg vegetativnog prirasta.

U pravilnom obrazovanju oblika krune, odnosno u izgradnji skeletnih grana, poseban značaj ima vršni pupoljak. On je najbolje snadbeven asimilativima pa stoga daje i najjače letoraste.

Pri orezivanju treba imati na umu da će se na kraće orezanoj grani razviti bujniji letorasti nego na dugačkoj.

Skraćivanjem grana podstiče se vegetativni prirast, a proređivanjem grana podstiče se rodnost.

Porast grana mnogo zavisi od mesta njihovog izbijanja. Ako su izbile na višem delu onda su bujnije i obično rastu pod oštrim uglom u odnosu na skeletnu granu. Ove grane kasnije prorode jer kasnije obrazuju cvetne pupoljke.

Grane izbile na nižem i još ako rastu više vodoravno, ranije počinju da obrazuju cvetne pupoljke.

Ministar Nedimović: Zaštitićemo poštene poljoprivrednike, to je prioritet svih prioriteta!

Dok je rezidba mladih stabala potrebna zbog pravilnog formiranja oblika krune, dotle je rezidba starijih stabala nužna zbog regulisanja redovnog i obilnog rađanja.

Ako se stablo u toku rađanja ne orezuje, već posle nekoliko godina voćke će sve manje i neurednije da rađaju, pa samim tim i njihov vek biće kraći.

Bez odgovarajuće rezidbe otežani su vegetativna aktivnost i obnavljanje rodnog drveta.

Izvor: PSSS