- Reklama -
Namerili ste da kupite zemlju? Spremili ste novac, izabrali parcelu koju želite da kupite i, na kraju je, isplatili? U međuvremenu ste prošli svu potrebnu pravnu proceduru – regularno overili ugovor i to sudski, pred zakonom?

Dakle ako jeste, to automatski znači da ste vlasnik parcele jedan na jedan! Bar bi u praksi to trebalo da bude tako – ali ne i kada je u pitanju apsolutna prevara kakva se desila poljoprivredniku Đorđu Jeremiću.

Nakon što se uknjižio kao vlasnik zemljišta dobio obaveštenje da će biti tužen!

Naime, čovek koji je prodao Jeremiću zemlju je, za tu istu zemlju, napravio ugovor o Zakupu na deset godina sa drugim čovekom.

Prodavac, iako je sve vreme znao da je zemlju dao u zakup, prodao je zemlju Jeremiću. Da bi Jeremić, kao vlasnik zemljišta, dobio obaveštenje da će biti tužen jer je ušao svoj posed.

Zašto je to tako? Zato što zakup nigde pismeno ne vodi – nema ga u katastru, ne postoji tabulacija, ne postoji hipoteka. Naš zakon je jednostavno takav da ugovor o zakupu nigde ne vodi.

U kafani možete da napravite ugovor o zakupu, potpišete ga i on je, od tog momenta, legalan.

Za ugovor o zakupu ne mora niko da zna, osim vlasnika zemlje i zakupoprimca. U Srbiji zakupoprimac je zaštićen kao beli medeved. Tako da, u ovom slučaju, Jeremić kao novi vlasnik zemlje ne može da raskine ugovor o zakupu sa zakupoprimcem. Jeremić može da tuži prodavca zemlje, da ga dobije na sudu i da dobije novac od zakupa.

Jedno je sigurno – veoma teško će moći da istera zakupoprimca koji je potpisao 10 godina zakupa. Da li to ima još negde u svetu osim u Srbiji?!