Održavanje hidraulike traktora
- Reklama -

Osim u transportu, hidraulika se primenjuje u svim poljoprivrednim radovima. Ceo unutrašnji sklop je veoma fine izrade i zato je osetljiv.
Najviše nakon 100 časova rada novog traktora treba ispustiti ulje iz hidraulika i zameniti ga novim.

Ispušteno ulje nije više za upotrebu. Ulje se ispušta iz dva razloga:

• prvo, zato što je prošlo kroz ceo sistem i pokupilo opiljke gvožđa nastale prilikom izrade i usled uklapanja sklopova tokom rada.

• drugo, zato što fabrički uliveno ulje nije predviđeno za duži rad u sistemu, nego mu je zadatak prvenstveno korozivna zaštita.
Posle određenog rada, a prema uputstvu fabrike i novo ulje se zamenjuje. Posle ispuštanja ulja hidraulični sistem obavezno treba isprati.

U hidraulik se sipa čista nafta u granicama između minimuma i maksimuma, a potom se traktor tri do pet minuta vozi napred-nazad, po mogućstvu u svim stepenima prenosa.

Nafta se potom ispušta i nalije sveže ulje. Ovim postupkom sistem se ispira od nečistoća, što je vrlo značajno za duži vek sigurnosnog ventila.

U transportu kada se hidraulik ne koristi, podizne poluge mogu biti i spuštene i podignute. Bitno je da se spoljna ručica za regulaciju nalazi u donjem položaju. Tada poluge drže ventili, a pumpa je rasterećena.

Sastavni deo hidraulika je balansna opruga!

Zadatak joj je da u radovima, naročito u oranju spreči havarije i brzo podigne oruđe. Nalazi se na mestu prikopčavanja top-linka na traktor i reaguje na svako veće opterećenje oruđa.

Da bi ispravno radila i sačuvala mašine, balansna opruga mora biti pritegnuta do kraja tako da nosač top-linka i osovinica nemaju slobodnog hoda.

Ako slobodan hod postoji, opruga neće reagovati na vreme i doći će do oštećenja.
Slobodan hod se otklanja povlačenjem harmonikaste gume balansne opruge prema nazad usled čega se oslobađa navrtka za pritezanje.

Navrtka se zatim priteže sve dok se nosač top-linka slobodnom rukom ne može pomerati.