Tov brojlera
Tov brojlera - osvetljenje - gas - grejanje - stimulacija
- Reklama -

Grana stočarstva u kojoj se sigurno najbrže dolazi do profita jeste živinarstvo. Međutim, neretko se dešava da zbog tržišnih okolnosti farme koje se bave ovom vrstom posla brzo propadnu.

Petrović Slobodan Dane iz Beograda bavi se uzgojem i prodajom tovnih pilića. Zajedno sa svojom porodicom Dane u turnusu utovi 65 000 brojlera, Ross linije.

Na njegovoj farmi u Belegišu strogo se vodi računa, pre svega, o uslovima u kojima pilići žive: o osvetljenosti objekta, suvoći, o obezbeđenju potrebne temperature i vlažnosti vazduha, čistoći i slično. Pored toga, Dane kako bi došao do kvalitetnog mesa, uz najmanji mogući procenat uginuća vodi posebnu brigu o ishrani pilića.

Dane, kako ga zovu prijatelji, nam je dao odgovore na neka bitna pitanja koja ukoliko se bavite živinarstvom, ili imate u planu da se bavite, bi trebalo da saslušate.