- Reklama -

Već godinama mogu se čuti upozorenja o pravilnom korišćenju metalnih silosa, no, nisu ih svi shvatili ozbiljno.

U poslednjih nekoliko dana pojavili su se fotografije, video snimci i svedočenja ljudi koji su gledali kako se urušava metalni silos kukuruza u Jarku.

Prema onome što smo mogli da vidimo, uzrok toga je pretovarenost. Još ako ovome dodamo činjenicu da je silos projektovan tako da se “zakinulo” u materijalu (limu i potpornim šipkama), eto nesreće u najavi!

Na osnovu raspoloživih snimaka i fotografija, mogla su se čuti obrazloženja zašto se ovo desilo:

  • Zamenili su redosled horizontalnih konstruktivnih prstenova prilikom izvođenja radova.
  • Ovde su zatajili tehnolozi na odrzavanju skladištenja pšenice u silosima. U zavisnosti od vlažnosti pšenice, silosi se periodično prazne i pune. Ako se ne radi to, vlažna pšenica formira krutu horizontalnu lučnu ljusku (tanjir) koji preuzima celokupni teret iznad sebe. Te sile u osloncu ljuske cepaju silos i on se ruši. Ovo je školski primer lošeg održavanja skladištenja.
  • U Srbiji ima svega par inženjera koji znaju da računaju silose, ostali rade po “osećaju”. Ne znaju ili se prave da ne znaju da silosi treba da budu od lima debljine 3-4mm, a ne ovi turski od lima debljine 1.5-2 mm.

Sve u svemu, ovo treba da bude veliko upozorenje i vlasnicima i konstruktorima silosa, jer samo pukom srećom niko nije poginuo.