- Reklama -

Piše: Redakcija BZ
#odgovornonovinarstvo

Poznato je da je veoma teško izaći na kraj sa korovima, baš zato što se njihovo suzbijanje mora odnositi na njihov korenov sistem, a ne samo na površinsko uništavanje nadzemnog dela biljke.

Zato je potrebno slušati savete stručnjaka, jer je uništavanje korova u celini, kako nadzemnog tako i podzemnog dela biljke, zaista stvar nauke.

Ukoliko ste dobro upoznati sa načinom i biološkim osobinama korova, onda sigurno znate i u kojoj fazi se oni tretiraju i na koji način. Ukoliko niste upućeni, pripremili smo za vas svojevrsan vodič za zaštitu kukuruza od korova posle nicanja, koji su kreirali stručnjaci iz kompanije Galenika Fitofarmacija i pažljivo prođite kroz ceo proces suzbijanja folijarnim herbicidima, namenjenim da spasu kukuruz i unište korov u korenu.

Vodič za zaštitu kukuruza od korova posle nicanja

Foto: Pixabay

Zaštita kukuruza od korova se može raditi posle setve a pre nicanja useva ili posle nicanja useva.

Kod hemijske zaštite kukuruza nakon nicanja velika prednost je znanje o spektru prisutnih korova, pa se u skladu sa tim bira i odgovarajući herbicid za tretman.

Pored ovoga, važno je voditi računa i o fenofazi u kojoj se nalazi kukuruz u momentu tretmana, jer su neki herbicidi ograničeni fazom u kojoj se usev nalazi.

Herbicidi na bazi aktivne materije 2,4D (MOTO EXTRA 850, MONOSAH HERBI 500) koji suzbijaju broćiku, mišjakinju, palamidu, poponac i druge, mogu se primenjivati do 4. ili 5. lista kukuruza, dok su herbicidi na bazi dikambe (PLAMEN) koji suzbijaju palamida, štir, poponac, tatulu, pomoćnicu, bocu  i mnoge druge, primenjivi do 5. lista kukuruza.

Struktura korova i vreme nicanja korova se menja, pa je važno uraditi tretmane pre dostizanja kritične faze porasta korova, kada njegovo suzbijanje predstavlja veliki problem.

Od uskolisnih korova, najčešći problem je divlji sirak iz semena i rizoma, a poslednjih godina sve više i različite vrste muhara. Ovde je preporuka da se primeni herbicid TALISMAN.

Za navedene korove odličnu efikasnost u suzbijanju ima kombinacija herbicida TALISMAN i PLAMEN.

U situacijama kada je zakorovljenost povećana ili imamo ponovno nicanje novih korova nakon primene navedene kombinacije, izbor se sužava na nekoliko proizvoda koji mogu da se koriste i u većem kukuruzu. Za ovu namenu sigurno najviše se koristi Talisman i SKAUT do 8. lista porasta kukuruza.

Važno je napomenuti da se pored svih izazova sa kojima se ratari suočavaju, javlja se i opasnost od razvoja rezistentnosti korova, što dodatno usložnjava sistem zaštite useva.

Suzbijanje korova posle žetve

REZISTENTNOST KOROVA:  Zato je neophodno primenjivati herbicide na bazi različitih aktivnih materija i iz različitih hemijskih grupa sa različitim mehanizmom delovanja jer to onemogućuje pojavu rezistentnosti.

O tome se često i ne razmišlja, ali kada se pojavi rezistentnost određenog korova na pojedine aktivne materije ili hemijske grupe herbicida, nastaju veliki problemi. Zato je veoma važno primenjivati sve mere anti rezistentne strategije.

U ovom slučaju, potrebno je posavetovati se sa stručnjacima, koji mogu lako da odrede koji herbicid je tada moguće koristiti da bi se sprečila rezistentnost.