kompanija Chemical Agrosava
kompanija Chemical Agrosava
- Reklama -

Kompanija Chemical Agrosava d.o.o. je 12. septembra 2018. godine postala prvi klijent nemačkog sertifikacionog tela DQS, koji je sertifikovan u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001:2018, i resertifikovan za integrisane sisteme menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Iz kompanije ističu da su vrlo ponosni što su uspeli da u kratkom vremenskom roku ispune zahteve novih verzija standarda i nastave tradiciju primene dobre prakse u sferi poslovanja.

Takođe, zahvaljuju se svim zaposlenima na uloženom trudu i podršci, koju su pružili tokom procesa uvođenja standarda i ocenjivanja!