sezonski radnici
sezonski radnici
- Reklama -

Kako će se novi zakon o sezonskim radnicima odraziti na rad za nadnicu u poljoprivredi!?

Poljoprivrednici se mahom žale na to da nema dovoljno sezonskih radnika naročito kada dođe vreme za berbu polodova. Jagoda, malina, kupina, jabuka i ostalo voće na većim površinama nemoguće je obrati bez najama sezonske radne snage. Do sada je mahom sve išlo na crno, radnici su dobijali dnevnicu, hranu, a neretko i odgovarajući smeštaj ukoliko je berba bila takva da je zahtevala boravak od više dana.

Berači su i mladi i stariji koji su želeli da zarade koji dinar više, ali u poslednje vreme se pronalazi sve manje najamnih radnika jer kako poslodvaci kažu.: “neće niko da radi.

Novi zakon o sezonskim radnicima uvodi drastične promene koje bi možda i dovele do toga da sezonski rad postane atraktivan i prihvatljiv budući da po njemu odlazak na rad na nadnicu nije kuluk već potreba, posebno što se po zakonu za svaki dan rada uplaćuju i doprinosi kao kod poslodavaca koji zapošljava redovne radnike.

Ovo nas dovodi u situaciju da imamo sa jedne strane poljoprivrednike koji postaju poslodavci, a sa druge strane obične najamne radnike koji sada dobijaju znatno veća prava.

Pušten je u rad i elektronski portal Poreske uprave gde poljoprivredni poslodavci sada mogu svakodnevno da prijavljuju i odjavljuju radnike, ali i da se informišu o svim onim važnim pitanjima koji se tiču iznajmljivanja radnika.

Za jedan dan angažovanja radnika troškovi poreza i doprinosa postali su fiksni – oko 300 dinara, po radniku odnosno oko 6.000 dinara mesečno za 20 dana angažovanja radnika. Dosad su mesečni izdaci poslodavca na ime poreza i doprinosa po radniku u proseku iznosili 10.200 dinara. Od 2019. svaki radnik ima pravo na penzijsko i invalidsko kao i osiguranje za slučaj povrede na radu.

Još jedna dobra stvar je i to da će za vreme obavljanja sezonskih poslova radnik i dalje biti na evidenciji nezaposlenih, dakle neće biti izbrisan, pa će imati pravo da prima naknadu iz fonda za nezaposlene ili socijalnu pomoć. Sve ovo omogućava da, elektronskim prijavljivanjem sezonca, Srbija konačno dobija registar sezonskih radnika. To će poslodavcima ubuduće olakšati pronalaženje nove radne snage, a državi pomoći u suzbijanju sive ekonomije, pa neće više biti bojazni da se ne može naći odgovarajući broj sezonaca.

Radu na crno staće se na put jer su za sledeću sezonu spremni i inspektori koji će proveravati da li sve funkcioniše po zakonu pa će svaki dalji rad na crno i nepoštovanje zakona sankcionisati.

 

G.V.