Setva uljane repice
Setva uljane repice

Za naše ratare ova biljna vrsta postaje sve zanimljivija, a na osnovu rezultata proizvodnje i otkupne cene realno je očekivati nastavak pozitivnog trenda.

Izazovi sa kojima se susreću proizvođači su veliki, a pre svega se ogledaju u nepoznavanju tehnologije proizvodanje i sortimenta. Glavni razlog je taj što mnogi proizvođači prvi put seju uljanu repicu i nemaju ama baš nikakvog iskustva u njenoj proizvodnji, osim možda komšijske preporuke. Ta slika će se u narednim godinama sigurno promeniti.

Setva uljane repice
Uljana repica u cvetu

O čemu je potrebno voditi računa kada sejemo uljanu repicu?

Optimalno vreme za setvu uljane repice je prva polovina septembra, a zbog izuzetno sitnog semena zemljište je neophodno vrlo dobro pripremiti, tako da ima sitnomrvičastu strukturu.

Prerana setva može dovesti do prebujnog i izduženog useva, dok prekasna setva može prouzrokovati nedovoljno razvijene biljke. U oba slučaju biljke pate tokom prezimljavanja.

Tehnologija zaštite i prihrane podeljena je u dva dela, na jesenji i prolećni deo ali o tome ćemo pisati u narednom periodu. Sad je najbitnije obezbediti kvalitetno i dobro seme koje će biti posejano u dobro pripremljeno zemljište.

Mi iz Chemical Agrosave imamo filozofiju, da ukoliko u datom trenutku nismo u mogućnosti da proizvedemo najbolje seme, pronaći ćemo onog ko to zna i sa njim napraviti saradnju. Ako se uzme u obzir da je EU najveći proizvođač uljane repice u svetu, a Nemačka zemlja koja dominira u okviru EU logično je bilo da saradnju napravimo sa kompanijom koja dolazi upravo iz Nemačke.

Imajući u vidu potrebe naših proizvođača za profitabilnim i stabilnim prinosima, već drugu godinu omgućavamo svima da imaju visokokvalitetne hibride uljane repice stvrene u nemačkoj kompaniji NPZ.

Dva hibrida veoma zanimljivih imena su pitanju: MERCEDES i SHERPA

Glavne osobine koje se zahevaju od nekog hibrida uljane repice su visok potencijel za prinos, kao i visok sadržaj i prinos ulja. U ovom slučaju oba hibrida i MERCEDES i SHERPA imaju veoma visok sadržaj ulja i potencijal za prinos.

SHERPA je nešto ranija u odnosu na MERCEDES, a kad su prinosi u pitanju, Sherpa je tokom ove godine imala 4,7 t/ha u Bačkoj Topoli, 4,2 t/ha u Somboru, 4,1 t/ha u Pančevu ili 4,5 t/ha u Novom Sadu. Dok je Mercedes imao 5,3 t/ha u Pančevu i 4,7 t/ha u Bačkoj Topoli.

Kao što se može videti iz ovogodišnjih rezultata, ovi hibridi ostvaruju veoma visoke prinose čak i u veoma teškim uslovima proizvodnje, pored toga imaju veoma moćno nicanje, odlično prezimljavanje i odličnu otpornost na poleganje.

Sve u svemu, prvi put smo u situaciji da nam je sve jedno da li ćemo imati MERCEDES ili SHERPU.

Tekst priredio: M.Sc. Dejan Reljin, Chemical Agrosava