- Reklama -

Negu višnje i trešnje treba da nastavite i posle berbe – u toku jula i avgsuta.

Preporuka dipl. inž. Jovanke Petrović iz firme Chemical Agrosava je da:

Odeon primentiti u količini 2kg/ha u toku jula a nakon berbe višnje i trešnje
+ Wuxal Ascofol u količini 2l/ha

 

u toku jula treba primeniti Odeon 2kg/ha i Wuxal Ascofol 2l/ha.

Odeon CA
Odeon primeniti u količini 2l/ha u avgustu nakon berbe trešnje i višnje
+ Wuxal Microplant u količini 1l/ha

 

 

 

 

 

 

Dok avgustu treba primeniti Odeon 2kg/ha i Wuxal Microplant 1l/ha.