staro saće
staro saće
- Reklama -

Na takvom crnom saću ima i mnogo razvaljenih stanica koje su veće i u njima se gotovo uvek legu trutovi. Njih zajednica treba u nekakvim razumnim okvirima, ali ne previše. Troše mnogo hrane, a i smanjuje se broj radilica

Crno i tamno saće na okvirima dokaz su da ono više nije za upotrebu u proizvodnji meda. Kroz njega je prošlo možda i do 15 generacija i ono je postalo sve teže.

Ukoliko se takvo saće ostavi i za sledeću sezonu, rađaju se sitnije pčele koje više nisu u stanju da izdrže visoke proizvodne zahteve. Međutim, takvo saće može služiti i boljem širenju bolesti, a privlači i razne moljce i vaši.

Zato je važno što češće menjati saće, a staro pretopiti u vosak!

Nepogodnost starog saća je što ga pčele radilice duže moraju čistiti, pa ih je manje na poslovima skupljanja hrane za zimu. Na takvom crnom saću ima i mnogo razvijenih stanica koje su veće i u njima se gotovo uvek legu trutovi. Troše puno hrane i smanjuju broj radilica.

Predlažemo da se svake godine promeni četvrtina satnih osnova u svakoj košnici, kako bi se razvio nekakav ciklus od 4 godine u eksploataciji.
Okvire treba vaditi u ovo doba godine (u avgustu) ako nemaju legla i meda. Na njihovo mesto treba odmah staviti mlado izgrađeno saće. Zamena se može obaviti i kada se pri uzimljavanju sužava gnezdo u košnici. Odmah takvo saće treba pretopiti. Na proleće, u vreme obilnije pčelinje paše dodaje se već izgrađeno saće.

Ako ga nemate, potrebno je dodati neizgrađeno. Nije loše krajem maja višak meda izvrcati, jer ćemo biti sigurni da u saću nema medljikovca koji zimi može biti poguban za celu zajednicu.

Isto tako, ovim potezom pčelar se rešava meda od sokova voća i povrća na kojem se ne može prezimljavati. Sve ove vrste meda su izuzetno kvalitetne za ljudsku ishranu, ali kod pčela zimi izazivaju probavne teškoće.

Pčele zimi retko imaju priliku da izađu na pročisni let kada balegaju i tada dolazi do dijareje i po pravilu se može izgubiti cela zajednica.

Moramo upozoriti da je i dalje prisutna opasnost od pojave grabeži, posebno zbog bespašnih razdoblja, a pčele napadnute varoom pogodne su za napad jačih zajednica.