Foto: Pixabay
- Reklama -

Opština Topola raspisala je Konkurs za izbor korisnika sredstava po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2021. godinu.

Tri velika konkurs: Za poljoprivrednike bespovratno 2,5 milijarde dinara

Ovim konkursom se utvrđuju uslovi i način izbora korisnika sredstava za realizaciju mere –„Kreditna podrška“, odnosno ,,Sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite,, čiji je cilj doprinos ekonomskom osnaživanju poljoprivrednih gazdinstava.

Ukupno planirana sredstva za raspodelu po ovoj meri su 500.000,00 dinara.

Kratkoročni ili dugoročni krediti se odobravaju za namene – finansiranje poljoprivredne delatnosti.

Korisnici mere mogu biti fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Topola, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom.

U zakup na 15 godina ponuđeno 3.915 hekatra državnog zemljišta

Korisnicima će se isplatiti 100% redovne nominalne kamate, za kredite do 1.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti do 12 meseci, a maksimalno 17.000,00 dinara. Isplata 100% redovne nominalne kamate predviđena je i za kredite do 3.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti do 24 meseca, a maksimalno 50.000,00 dinara.

Zahtev za sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite podnosi se lično preko Pisarnice Opštinske uprave opštine Topola.

Komisija će razmatrati prispele zahteve jednom nedeljno i rangirati potencijalne korisnike po redosledu podnošenja zahteva i dostavljati banci Potvrdu o ispunjenosti uslova po konkursu/Saglasnost za subvencionisanje kamate.

Gajenje paprike u plasteniku: Ovo je savet zlata vredan

Zahtevi za korišćenje sredstava po ovom konkursu se podnose lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Topola na obrascima koji se mogu preuzeti u elektronskom obliku preko sajta opštine Topola – www.topola.rs ili lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Topola, ulica Bulevar Kralja Aleksandra I broj 9.

Konkurs će biti otvoren od 08.06.2021. godine do utroška planiranih sredstava Odlukom o budžetu Opštine Topla za 2021. godinu, a najkasnije do 31.10.2021. godine.

Informacije u vezi sa raspisanim Konkursom dostupne mogi se dobiti na telefon 034/6811-274 ili lično u Opštini Topola kancelarijama broj 1 i 2, ulica Kraljice Marije 1.

Prethodni tekstOdobrena dodatna sredstva za proizvođače mesa i voća
Sledeći tekstPčelinjak u junu: Suzbijte varou i uradite ovo