Foto: Pixabay
- Reklama -
Slider

Jedna od najvažnijih stvari koju treba primenjivati u plastenicima je provetravanje.

Sistem za provetravanje plastenika treba da obezbedi dovoljnu količinu svežeg vazduha za biljke. Pod svežim vazduhom podrazumeva se ne samo čistoća i hemijski sastav vazduha, nego i smanjen sadržaj vodene pare u vazduhu.

Država daje napuštene parcele poljoprivrednicima: Cena 0 dinara!

Drugi bitan faktor, koji se smanjuje provetravanjem je relativna vlažnost vazduha. Povećanjem relativne vlažnosti vazduha povećavaju se i rizici od pojave štetočina i bolesti. Velika većina oboljenja za svoj razvoj traži vlažnu sredinu, koja se preko relativne vlažnosti vazduha obezbedjuje. Eliminisanjem velike količine vlažnog vazduha indirektno se oslobađamo i potencijalnih oboljenja.

Veoma bitna stvar za dobro provetravanje je odnos dužine i širine plastenika. Najpoželjniji odnos dužine i širine je 5 : 1.

Postoje dva osnovna načina provetravanja plastenika, a to su bočno i krovno provetravanje.

Dobre vesti za malinare! Ministarstvo subvencioniše obnovu malinjaka!

Krovno provetravanje se smatra korisnijim, jer ulaskom svežeg vazduha dolazi do mešanja sa toplim vazduhom, koji se podiže na gore i izlazi kroz otvor. Na taj način dolazi do mešanja celokupne količine vazduha u objektu.

Bočno provetravanje ima boljeg efekta ako su otvori sa obe, uzdužne strane objekta.

Za efikasno prirodno provetravanje, ukupna površina otvora mora da iznosi najmanje 20 do 30 % od pokrivene površine zemljišta, a korišćenjem krovne ventilacije različite konstrukcije taj procenat može biti i do 50 %.

Otvori mogu da se otvaraju ručno ili mehanizovano, sa ili bez automatskog uključivanja.

Savet stručnjaka! Pripremite i oporavite zemlju u plasteniku!

Provetravanje plastenika je neophodna mera

Da bi se poboljšala cirkulacija vazduha i homogenizovala temperatura i sastav vazduha unutar objekta mogu se koristiti aksijalni ventilatori, koje karakteriše veliki protok vazduha.

Pravilo i preporuka je da se plastenici moraju što više provetravati. Ovo ne važi samo za letnji period, kako mnogi misle, već tokom čitave proizvodne sezone, ali u skladu sa spoljnom temperaturom i fazom porasta biljaka.

Izvor: Info Agro Net

Slider