Foto: Pixabay
- Reklama -

Tokom trajanja vanrednog stanja banka je uvela zastoj u otplati rata kredita (moratorijum), takođe banka kao ni davalac lizinga neće obračunavati zateznu kamatu na dospela, a neizmirena potraživanja i neće pokretati postupak izvršenja. Svi oni koji žele da nastave sa otplatom kredita u ovom periodu to će moći da urade. 

Moratorijum podrazumeva zastoj u otplati obaveza koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije. 

“Finansijska stabilnost je neophodna i u redovnim i posebno u vanrednim okolnostima u zemlji. Narodna banka Srbije u koordinaciji sa drugim državnim organima preduzima i preduzimaće sve što je neophodno da zaštiti stabilnost i u vanrednim okolnostima olakša poziciju građana i privrede Republike Srbije. Svest o neophodnosti odgovornog ponašanja svih tržišnih učesnika je u ovim osetljivim trenucima od neprocenjivog značaja za prevazilaženje teškoća sa kojima se možemo suočit “ rekla je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković.

Banka kao ni davalac lizinga od dužnika neće moći da potražuju naknadu bilo kojih troškova u vezi sa primenom usvojenih propisa.

Kako je saopšteno u cilju transparentnosti i nedvosmislenog informisanja svojih klijenata, u skladu sa navedenim propisima banke i davaoci finansijskog lizinga dužni su da obaveštenje o ponudi zastoja u otplati obaveza objave na svojim internet prezentacijama, čime će se smatrati da je obaveštenje dostavljeno svim klijentima (dužnicima banke, odnosno primaocima lizinga). 

Ukoliko klijent u roku od deset dana od objavljivanja ovog obaveštenja ne odbije navedenu ponudu, smatraće se da prihvata moratorijum bez bilo kakvih obaveza odlaska u banku. 

Upravо istеkоm оvоg rоka mоratоrijum pоčinjе da prоizvоdi pravnо dеjstvо, ali ćе dužnici biti u mоgućnоsti da оtplaćuju svоjе оbavеzе.