Svedoci smo prilično loše situacije na delu površina pod pšenicom. Razloga je mnogo, ali nekoliko stvari je simptomatično.

Tržište je preplavljeno naizgled istim proizvodima, ali činjenica je da što je proizvoda više njive nam izgledaju sve lošije i lošije.

Razlozi za to se kriju u sumnjivom kvalitetu proizvoda koji se mogu naći na tržištu i neadekvatnoj primeni često i vrhunskih proizvoda. Kada se u sve to umeša i godina koja je po mnogo čemu u ovom trenutku ekstremna onda je potpuno jasno zašto su štete već sad ogromne, a od useva se još ništa nije ni kosilo na parcelama.

 

 

Zastite psenicu!
Zaštitite pšenicu!

Krenimo redom. Pšenica kao ozimi usev sa najvećim udelom u setvenoj strukturi je trenutno u veoma rizičnoj situaciji. Sama tehnologija proizvodnje, ukoliko želimo dobar i kvalitetan rod, zahteva primenu fungicida.

Međutim, u situaciji smo da čak i oni koji su školski uradili tretman u dva navrata i dalje imaju prisutne bolesti i to na najgorem mestu, na klasu i listu zastavičaru. List zastavičar je nosilac prinosa kod pšenice i on mora biti zdrav tokom nalivanja zrna.

Razlozi za ovakvim stanjem su: primena neadekvatnih preparata ili podoziranje nekih već standardnih preparata na preporuku prodavaca kako bi bili favorizovani jer su u tom slučaju jeftiniji od konkurencije. Sve ovo dovelo je do toga da se i pored dva fungicidna tretmana mora raditi još jedan tretman, jer je žetva jako daleko gledajući sa ove distance.

Međutim, tu se mora voditi računa o mnogo stvari, a najviše o tome sa kojim preparatom se može izvući maksimum iz proizvodnje u ovom trenutku.

Teatar plus je preparat kojem u ovom trenutku dajem najveću prednost u odnosu na sva druga sredstva. Koji su razlozi za to?

Pre svega dve aktivne materije koje nisu smetnja kada je karenca u pitanju, od kojih jedna ima „zeleni efekat“ na gajenu biljku što znači da produžava vegetaciju za par dana, a samim tim i nalivanje zrna što se automatski pozitivno odražava i na prinos.

Aktivne supstance u preparatu Teatar plus imaju sinergističko delovanje i osim toga što sprečavaju dalje širenje bolesti omogućavaju i da fungicidno delovanje dočeka žetvu i ne dozvoli smanjenje kvaliteta i prinosa zrna pšenice.

Teatar plus je potrebno primeniti u količini 0,8 l/ha što pre i onda se u miru pripremati za žetvu.

Dakle, lošim preporukama i neadekvatnom primenom došli smo u sitauciju da se u usev pšenice mora investirati za još jedan tretman od kojeg u ovoj sezoni mnogo toga zavisi.

Naime podoziranjem nekog preparata došli smo u situaciju da je to bilo nedovoljno da se bolesti, pre svega pepelnica i rđa, spreče u fazama koje su prošle i omogući normalno nalivanje zrna.

Budemo li se vodili time da nam je najjeftinije najbolje i da prihvatamo svaki savet koji nam se nudi imaćemo i dalje ovakve situacije sa usevima. Ovo je početak, jer svakodnevno čujem o mnogim posledicama koje su proizišle iz loših saveta ili iz neadekvatne primene.

Tome i struka i proizvođači moraju stati na kraj, ali u tom slučaju mora postojati jasniji kriterijum kad je svaka vrsta izbora u pitanju. Iz ugla tehnologije, najvažnije je imati zdrav i dobar rod, ali za to se mora uraditi mnogo više od minumuma zahteva koji su neophodni u proizvodnji.

Pored bolesti, insekti kao što su lema, vaši i stenice su prisutni u velikom broju na usevima i neophodno ih je što pre suzbiti.

Za tu namenu korsititi insekticidi Bifenicus koji pored insketicidnog ima i akaricidno delovanje pa ga je neophodno primeniti u količini 0,15-0,2 l/ha.

Preparati za zastitu psenice
Teatar Plus + Bifenicus

Veliki je sreća što su Bifenicus i Teatar plus kompatibilni pa se u jednom prohodu može uraditi tretman gde se u istoj prskalici pomešaju ova dva preparata.

Priredio: dipl. inž. Dejan Reljin