Foto: Pixabay
- Reklama -

Povratnici iz inostranstva novac bi mogli da ulože u lovni turizam i farmski uzgoj divljači,  preporučuju im kopredsednici Nacionalbog tima za preporod sela Srbije ministar Milan Krkobabić i akademik Dragan Škorić.

Lovni turizam je specifična privredna grana, čiji razvoj može znatno da utiče na povećanje prihoda seoskog turizma. U Srbiji postoje odlični uslovi i veliki neiskorišćeni potencijali za razvoj lovnog turizma, visokokotirani u svetskim razmerama. Takve ocene ilustruje događaj iz 2017. godine, kada je u Novom Kneževcu odstreljen najskuplji trofejni srndač na svetu u istoriji lovnog turizma, za koga je strani lovac turista iz Švajcarske platio 14.000 evra. U Bačkom Monoštiru je odstreljen trofejni jelen koji je osvojio titulu svetskog prvaka.

Ministar Milan Krkobabić posebno naglašava potrebu prilagođavanja propisa u korist domaćina, malih poljoprivrednih gazdinstava, koje će se udružiti.

“Činjenica da je Srbija na svetskoj mapi lovišta zanimljiva destinacija i da je sada prihod od lovaca-turista na ovim istim prostorima manji za čak 7-8 puta, nego pre 30-40 godina, jasno ukazuje da postoje veliki neiskorišćeni potencijali u farmskom uzgoju divljači i lovnom turizmu. Potrebno je da država znatno smanji uslov za registraciju lovišta, koji sada iznosi 2.000 ha i da istovremeno poveća podsticaje za uzgoj zečeva, fazana i druge divljači”, rekao je Krkobabić.

Nacionalni tim za preporod sela Srbije poziva povratnike i druge građane da ozbiljno razmisle o ulaganju u farmski uzgoj divljači, da se konsulutuju sa stručnjacima iz ove oblasti, poput prof.dr Zorana Ristića, da se opredele za zasnivanje matičnog stada ili jata, ali da ne ostanu na tome, već da krenu i u faze prerade, čime znatno podižu profitabilnost ulaganja.