Da li je dopustiv prekid otkupa maline?
Da li je dopustiv prekid otkupa maline?
- Reklama -

Izveštaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o održanom sastanaku sa predstavnicima Asocijacije malinara Srbije

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Rasim Ljajić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, sastali su se danas sa predstavnicima Asocijacije malinara Srbije u cilju otklanjanja poremećaja koji su se pojavili u delu otkupa maline.
Na sastanku je ocenjeno da je apsolutno nedopustivo prekidati otkup maline, bez prethodne najave proizvođačima, što je bio slučaj na nekoliko ključnih otkupnih mesta.

Potpredsednik Ljajić i ministar Nedimović su istakli da će se dosledno insistirati na sprovođenju otkupa do kraja berbe koji je isključivo u skladu sa tržišnim pravilima, dok će za svaki drugi pokušaj važiti nulta tolerancija.

Iz navedenih razloga, po nalogu resornih ministara angažovane su sve raspoložive inspekcijske službe koje će obezbediti potpuno i bezrezervno poštovanje istih.

Predstavnici Asocijacije su takođe obavešteni da su u prethodnom periodu preduzeti i dodatni koraci u cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba prilikom uvoza maline u Republiku Srbiju. Oni će takođe biti obavešteni i o samim rezultatima tih mera.

Izvor: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Broj: službeno

Nemanjina 22-26

Beograd